ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 30 Issue : 1 Year : 2024


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 30 (1)
Cilt: 30  Sayı: 1 - Nisan 2024
1.
Kapak
Cover

Sayfalar 1 - 5
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
2.
CADASIL: Son gelişmeler neler?
CADASIL: What’s new?
Özlem Kayım Yıldız
doi: 10.5505/tbdhd.2024.85429  Sayfalar 1 - 12

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Baziler arter oklüzyonu olan akut iskemik inme hastalarında intravenöz trombolitik tedavinin mekanik trombektomi sonuçları üzerine etkisi
Effect of intravenous thrombolytic therapy on mechanical thrombectomy outcomes in acute ischemic stroke patients with basilar artery occlusion
Fergane Memmedova, Zehra Uysal Kocabaş, Özlem Aykaç, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2024.50103  Sayfalar 13 - 21

4.
Hastanede yatan inme hastalarına bakım verenlerde akut anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesi
The evaluation of acute anxiety levels in caregivers of hospitalized stroke patients
Fettah Eren, Duran Özkan, Omar Elqutob, Gökhan Özdemir, Şerefnur Özturk
doi: 10.5505/tbdhd.2024.65002  Sayfalar 22 - 29

5.
Nöroyoğun bakım ünitesindeki akut inmeli hastalarda sonuçları tahmin etmede Full Outline of UnResponsiveness (FOUR) skorunun Glasgow Koma Skalası (GKS) ile karşılaştırılması
A comparison of Full Outline of UnResponsiveness (FOUR) score with Glasgow Coma Scale (GCS) in predicting outcomes among patients with acute stroke patients in neurointensive care unit
Arsida Bajrami, Murat Çabalar, Songül Şenadim, Vildan Yayla
doi: 10.5505/tbdhd.2024.42650  Sayfalar 30 - 38

6.
Anterior kominikan arter anevrizmalarında anterior serebral arter-A1 segment hipoplazisinin anevrizma oluşumuna etkisinin DSA ile gösterilmesi
Description of the effect of ACA-A1 segment hypoplasia on aneurysm formation in ACOM aneurysms with DSA
Ayşe Merve Dumlu, Ahmet Kürşat Kara, Murat Özcan Yay, Ozan Işık, Fatma Elif Yayla, Varol Aydın, Soner Yaycıoğlu, Ayça Özkul, Abdullah Topcu
doi: 10.5505/tbdhd.2024.10438  Sayfalar 38 - 44

7.
Spontan intraserebral hemorajilerde optik sinir kılıf çapının prognostik değeri
Prognostic value of optic nerve sheath diameter in spontaneous intracerebral hemorrhage
Huzeyfe Köklü, Adnan Burak Bilgiç, Cemile Handan Mısırlı
doi: 10.5505/tbdhd.2024.58672  Sayfalar 45 - 50

EDITÖRE MEKTUP
8.
Parry Romberg Sendromunda tek taraflı lökoensefalopati: Yüksek alan manyetik rezonans görüntüleme özellikleri
Unilateral leukoencephalopathy in Parry Romberg Syndrome: High-field magnetic resonance imaging features
Melike Çakan, Mehmet Akif Topçuoğlu, Rahşan Göçmen
doi: 10.5505/tbdhd.2023.37132  Sayfalar 51 - 53
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU BILDIRILERI
9.
Fetal posterior serebral arter enfarktında semptomatik karotis stentleme: Olgu sunumu
Symptomatic carotis stenting in fetal posterior cerebral artery infarct: A case report
Şule Dalkılıç, Esra Ünal, Sena Boncuk Ulaş, Türkan Acar, Bilgehan Atılgan Acar
doi: 10.5505/tbdhd.2023.16023  Sayfalar 54 - 60

10.
Relapsing polikondrit ve inme
Relapsing polychondritis and stroke
Hilal Kaya, Ekrem Sarıkaya, Özlem Kayım Yıldız, Alper Doğancı, Ayşe Vural Özeç, Bülent Yıldız
doi: 10.5505/tbdhd.2024.38278  Sayfalar 61 - 66

LookUs & Online Makale
w