ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
BEYİNİÇİ KANAMALARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÖZELLİKLERİ İLE ÖLÜM ORANI İLİŞKİSİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(2): 99-103

BEYİNİÇİ KANAMALARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÖZELLİKLERİ İLE ÖLÜM ORANI İLİŞKİSİ

Atilla OĞUZHANOĞLU1, Türker ŞAHİMER1, Tülay KUAT1, Güneş PAY1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Denizli

Kliniği akut strok görünümüne uyan ve bilgisayarlı tomog rafi ile kanıtiamın toplam 62 beyiniçi kanama olgusu BT özell ik leri ve mortalite yönünden karşılaştırıldı. İleri yaş, hematom büyüklüğü, vcntrikül içine kanama ve şift varlığımn ölüm oranını arttırdığ ı; hipertansiyonun ise azalttığı belirlendi. Ilgili literatür gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Beyiniçi kanama, Bilgisayarlı beyin tomografisi, ölüm oranı.

COMPUTERIZED TOMOGRAPHTC PROPERTIES OF: INTRACEREBRAL HAEMORHHAGE AND RELATION TO MORTALITY

Atilla OĞUZHANOĞLU1, Türker ŞAHİMER1, Tülay KUAT1, Güneş PAY1
Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Denizli, Turkey

Sixty-hvo patic nts with intracerebral haemorrhage were evaluated in rcspcct to computed tomography(CT) findings and morta lity. Advanccd ııge, large hematom size, intravcntricular extension of haemorrhage and existence of midline shift increascd the mortality, while associated hypertension decreascd.

Keywords: Intracerebral haemorrhage, Computed cerebral tomography, mortality.

Atilla OĞUZHANOĞLU, Türker ŞAHİMER, Tülay KUAT, Güneş PAY. COMPUTERIZED TOMOGRAPHTC PROPERTIES OF: INTRACEREBRAL HAEMORHHAGE AND RELATION TO MORTALITY. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(2): 99-103
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w