ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
HEMORAJiK SEREBROVASKÜLER HASTALIKTA MEVSİMSEL DEĞİŞİKLİK [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(2): 137-140

HEMORAJiK SEREBROVASKÜLER HASTALIKTA MEVSİMSEL DEĞİŞİKLİK

Ayla SİFOĞLU1, Birsen İNCE1, Baki GÖKSAN1, Hayrünnisa DENKTAŞ1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Bu çalışmada Cerrahpa~a Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalinda 1.1.1984-1.1.1994 tarihleri.arasında yatırılarak izlenen hemorajik serebruvasküler hastalık tanısı almı:j 1735 hasta retrospektif olarak değerlendirilerek hastalık ortaya çıkı:j anının mevsirole ilişkisi araştırılmıştır. Hastaların %81,6'sı intraserebral hemoraji (İSH),% 18,4'ü subaraknoid hemoraji (SAH)'dir. 892'si erkek, 843'ü kadındır. Yaşlan 17-91 arasındadır (Ortalama yaş; 59,9±13_3). Çallljmada ISH'li hastalarda hastalık ortaya çıkışında ayiara göre değişimin belirgin olduğu gözlenmiştir. (X2: 24,43 pAnahtar Kelimeler: lntraserebral hemoraji, subaraknoid kanama, mevsimsel değişiklik.


SEASONAL VARIATION OF CEREBRAL HEMORRHAGE

Ayla SİFOĞLU1, Birsen İNCE1, Baki GÖKSAN1, Hayrünnisa DENKTAŞ1
İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Neurology, İstanbul, Turkey

In a retrospectively studied sequential series of 1735 patients with hemorrhagic stroke observed in Neurology Department of Cerrahpaşa Medical Faculty from 1.1.1984 to 1.1. 1994, there w ere 1415 cases of intracerebral hemorrhage (ICH) and 320 cases of subarachnoid hemorrhage (SAH). In this study we invstigated seasonal variation in the occurence of hemorrhage. Of these cases, 892 were males and 843 were females. The age range was 17 to 91 years (mean 59.9 13.3) we found marked monthly variation in the occurrence of !CH (X2=25.43, pKeywords: Intracerebral hemorrhage, subarachnoid hemorrhage, seasonal variation.


Ayla SİFOĞLU, Birsen İNCE, Baki GÖKSAN, Hayrünnisa DENKTAŞ. SEASONAL VARIATION OF CEREBRAL HEMORRHAGE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(2): 137-140
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w