https://jag.journalagent.com/images/submit_tur.png
 
 
Akut orta serebral arter oklüzyonunda kontralateral (fenestre anterior komunikan arter üzerinden) stent aracılı trombektomi: olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(3): 275-277 | DOI: 10.5505/tbdhd.2019.22599  

Akut orta serebral arter oklüzyonunda kontralateral (fenestre anterior komunikan arter üzerinden) stent aracılı trombektomi: olgu sunumu

Pinar Gelener1, Leman Ergüven2, Süha Halil Akpınar3
1Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Girne, KKTC
2Dr Burhan Nalbantoğlu Lefkoşa Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Lefkoşa, KKTC
3Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Lefkoşa, KKTC

Sunulan olgu akut tandem sol internal karotis ve orta serebral arter oklüzyonu saptanan bir hastadır. Sol komon karotis kateterizasyonu mümkün olamayan hastaya sağ internal karotis kateterize edilerek intraarteriyel tPA sonrası fenestre Anterior Komuninan Arter (ACoMA) üzerinden kontralateral stent aracılı trombus fragmantasyonu islemi yapılıp ve ve sonrasında başarılı rekanalizasyon (TICI 2b) ve modifiye rankin skoru (mrS 3) elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tandem oklüzyon, kontralateral trombektomi, fenestre anterior komunikan arter.


Contralateral stent-assisted thrombectomy via fenestrated anterior communicating artery in acute tandem middle cerebral artery occlusion: a case report

Pinar Gelener1, Leman Ergüven2, Süha Halil Akpınar3
1University Of Kyrenia, Faculty Of Medicine, Department of Neurology, Girne, TRNC
2Dr Burhan Nalbantoğlu Nicosia State Hospital, Neurology Clinic, Lefkoşa, TRNC
3Near East University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Lefkoşa, TRNC

We report a unique case with acute tandem left internal carotid and middle cerebral artery occlusion in whom the catheterisation of the left common carotid was not possible so the patient underwent stent-assisted thrombus fragmentation after applying intraarterial t-PA via the fenestrated anterior communicating artery. The procedure was resulted with successful recanalization (TICI 2b) and a modified Rankin Scale (mRS) 3 outcome.

Keywords: Tandem occlusion, contralateral thrombectomy, fenestrated anterior communicating artery.


Pinar Gelener, Leman Ergüven, Süha Halil Akpınar. Contralateral stent-assisted thrombectomy via fenestrated anterior communicating artery in acute tandem middle cerebral artery occlusion: a case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(3): 275-277

Sorumlu Yazar: Pinar Gelener, K.K.T.C.


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2021 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale