ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 26 Issue : 3 Year : 2024


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 26 (3)
Cilt: 26  Sayı: 3 - Aralık 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - V

DERLEME
2.
İnme klinik pratiğinde NOAK kullanımı: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Uzman Görüşü
Use of NOAC in clinical practice of stroke: Expert Opinion of the Turkish Society of Cerebrovascular Diseases
Bilgehan Acar, Çetin Kürşad Akpınar, Zekeriya Alioglu, Zulfikar Arlier, Ethem Murat Arsava, Emrah Aytaç, Demet Funda Baş, Recep Baydemir, Murat Çabalar, Mehmet Uğur Çevik, Alper Eren, Semih Giray, İbrahim Levent Güngor, Erdem Gürkaş, Özlem Kayım Yıldız, Hasan Hüseyin Kozak, İpek Midi, Aysel Milanlıoğlu, Bijen Nazliel, Mehmet Akif Topcuoglu Ve Ark.
doi: 10.5505/tbdhd.2020.26213  Sayfalar 190 - 235

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Eğitim düzeyi ve cinsiyetin inme önlenebilirliği üzerindeki rolü: Ankara ACROSS subgrup analizi
The Role of education level and gender from the perspective of preventable stroke: Ankara ACROSS subgroup analysis
İrem Erkent, Mehmet Akif Topçuoglu, Mine Hayriye Sorgun, Hale Zeynep Batur Çağlayan, Canan Togay Isıkay, Bijen Nazliel, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2020.33254  Sayfalar 236 - 242

4.
Karotis stenozu olan hastaların stent tedavisi öncesi ve sonrasında mikroembolik sinyallerinin tespit edilerek ilişkili olduğu faktörlerin belirlenmesi
Detection of microembolic signals before and after stent treatment of patients with carotid stenosis and determination of related factors
Pınar Uzun Uslu, Mustafa Bakar, Bahattin Hakyemez
doi: 10.5505/tbdhd.2020.33603  Sayfalar 243 - 250

5.
İkinci basamak bir hastanede iskemik inme hastalarına intravenöz trombolitik tedavi deneyimi
Intravenous thrombolytic therapy experience for ischemic stroke patients in a secondary care hospital
Can Çubuk, Hazal Selvi Çubuk, Ceren Efe
doi: 10.5505/tbdhd.2020.71601  Sayfalar 251 - 255

6.
Metformin kullanımının akut iskemik inmede şiddet ve prognoz üzerine etkisi
The effect of metformin therapy on severity and prognosis in acute ischemic stroke
Tehran Allahverdiyev, Mine Hayriye Sorgun, Canan Togay Işıkay, Canan Yücesan
doi: 10.5505/tbdhd.2020.75768  Sayfalar 256 - 261

7.
Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi: Adıyaman deneyimleri
Intravenous thrombolytic therapy in acute ischemic stroke: Experiences of Adıyaman
Ali Arık, Yaşar Altun, Ali Zeynalabidin Tak, Erman Altunışık
doi: 10.5505/tbdhd.2020.85547  Sayfalar 262 - 268

KISA RAPOR
8.
Mekanik trombektomi sonrası gözlenen striatokapsüler infarktlar
Striatocapsular infarcts following mechanical thrombectomy
Hamza Şahin, Mustafa Gökçe
doi: 10.5505/tbdhd.2020.98704  Sayfalar 269 - 274

OLGU BILDIRILERI
9.
Akut orta serebral arter oklüzyonunda kontralateral (fenestre anterior komunikan arter üzerinden) stent aracılı trombektomi: olgu sunumu
Contralateral stent-assisted thrombectomy via fenestrated anterior communicating artery in acute tandem middle cerebral artery occlusion: a case report
Pinar Gelener, Leman Ergüven, Süha Halil Akpınar
doi: 10.5505/tbdhd.2019.22599  Sayfalar 275 - 277

10.
COVİD-19 iskemik inme riskini arttırmakta: Olgu bildirimi
COVID-19 may increase the risk of ischemic stroke: A case report
Taşkın Güneş
doi: 10.5505/tbdhd.2020.07769  Sayfalar 278 - 281

LookUs & Online Makale
w