ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Nadir Bir Sendrom: Balint Sendromu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 32-36 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.30085

Nadir Bir Sendrom: Balint Sendromu

Gülnur Tekgöl Uzuner, Özge Keleş, Nevzat Uzuner
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir

Balint sendromu en sık bilateral oksipital ve parietal alanların hasarını takiben görme alanını algılama yeteneğini etkileyen, nadir görülen bir sendromdur. Bu sendromun simultanagnozi, optik ataksi ve okulomotor apraksi şeklinde triadı vardır. Bu sendromda simultanagnozi anahtar rol oynamaktadır. Altmış iki yaşında görme kaybı şikayeti ile başvuran erkek hasta polikliniğimizde değerlendirildi. Hastanın nörolojik muayenesinde, hastanın tam körlükten ziyade görme alanını algılamada bir takım kusurlarının olduğunu farkettik. Hastanın simultanagnozi, optik ataksi ve okulomotor apraksisi mevcuttu. Serebral MR’ında bilateral parietal ve oksipital alanlarda çok sayıda infarktların olması Balint sendromunu aklımıza getirdi. Bu olgu ile nadir görülen Balint sendromunu sunmaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Balint sendromu, simultanagnozi, optik ataksi, okulomotor apraksi

A Rare Syndrome: Balint Syndrome

Gülnur Tekgöl Uzuner, Özge Keleş, Nevzat Uzuner
Eskisehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Eskisehir

Balint’s syndrome is a rare disorder affecting the ability to perceive the visual field as a whole, most commonly following damage to the bilateral occipital and parietal regions. This syndrome has three components as simultanagnosia, optic ataxia, and oculomotor apraxia. Simultanagnosia play a key role in this syndrome. Sixty-two years old male patient who applied the blindness symptom has been evaluated in outpatient clinic. We observed that there are some deficits in perceive of visual field rather than blindness in neurologic examination of the patient. He had simultanagnosia, optic ataxia and oculomotor apraxia. There are multiple infarcts in bilaterally occipital and parietal regions in the patient’s cerebral MRI. In this case, we have present a rare disorder of the Balint’s syndrome.

Keywords: Balint’s syndrome, simultanagnosia, optic ataxia, oculomotor apraxia

Gülnur Tekgöl Uzuner, Özge Keleş, Nevzat Uzuner. A Rare Syndrome: Balint Syndrome. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 32-36

Sorumlu Yazar: Gülnur Tekgöl Uzuner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w