ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
SEREBRAL İSKEMİ MODELİNDE GİNKGO BİLOBA'NIN ETKİLERİ (Bir Elektron Mikroskop Çalışması) [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(1): 1-5

SEREBRAL İSKEMİ MODELİNDE GİNKGO BİLOBA'NIN ETKİLERİ (Bir Elektron Mikroskop Çalışması)

Şükrü Torun, Gazi Özdemir, Kevser Erol, İpek Cingi, Ülkü Öner, Türkan Erbengi
Osmangazi Üniversitesi Tıp fakültesi Nöroloji, Farmakoloji, Patoloji Anabilim Dalları, Eskişehir ve Marmara Üniversitesi Elektron Mikroskop Ünitesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Geçici ön-beyin iskemisi sıçan modelinde, Cinkgo biloba'nın tek başına ve nikardipin ile birlikte kullanımında ultrastrüktürel değişiklikler üzerine olan etkilerini elektron mikroskop ile değerlendirdik. İskemi öncesi ve sonrası dönemleri kapsayarak Cinkgo biloba 'yı nikardipin ile birlikte alan hayvanlarda nöral elemanlar hemen tamamen normaldi. Aktif ilaç verilmeyen kontrol gruplannda ve Cinkgo biloba'yı sadece iskemi öncesinde tek veya nikardipin ile birlikte alan gruplarda ise çeşitli derecelerde ultrastrüktürel değişiklikler vardı. Ginkgo biloba'nın nikıirdipinle birlikte iskemik beyin hasanna karşı, özellikle iskemi-sonrası dönemde etkili olduğu ve bu etkinin iskemi-öncesi uygulama ile desteklenebildiği düşünülmüştür.
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Ginkgo biloba, Serebral iskemi, Sıçan, Nikardipin, Elektron mikroskop.

THE EFFECT OF GINKGO BILOBA IN A RAT MODEL OF CEREBRAL ISCHEMIA (An Electron Microsropic Study)

Şükrü Torun, Gazi Özdemir, Kevser Erol, İpek Cingi, Ülkü Öner, Türkan Erbengi
Osmangazi Üniversitesi Tıp fakültesi Nöroloji, Farmakoloji, Patoloji Anabilim Dalları, Eskişehir ve Marmara Üniversitesi Elektron Mikroskop Ünitesi, İstanbul

INTRODUCTION: We evaluated the effect of Cinkgo biloba extract alone and in combination with nicardipine on ultrastructural changes in a rat model of transient forebrain ischemia by using electron microscope. The appearence of neural elements was fairly normal in theanimalswhich received Ginkgo biloba in combination withnicardipine in both pre- and post-ischemic periods. Non-treated control groups and the groups which Cingko bil oba was given alone or combined with nicardipine only in pre-ischemic period showed vaıious degrees of ultrastructural ischemic chıınges. It can be suggested that Ginkgo biloba is effective against ischemic cerebral damage, particularly in post-ischemic period, and this effect might be supported by pre-ischemic co-administration of nicardipine.
METHODS:
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION:

Keywords: Ginkgo biloba, Cerebral ischemia, Rat, Nicardipine, Electron microscope.

Şükrü Torun, Gazi Özdemir, Kevser Erol, İpek Cingi, Ülkü Öner, Türkan Erbengi. THE EFFECT OF GINKGO BILOBA IN A RAT MODEL OF CEREBRAL ISCHEMIA (An Electron Microsropic Study). Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Şükrü Torun
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w