ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
BASİLER TEPE ANEVRİZMASININ COIL EMBOLİZASYONU: KOMPLİKASYONLARIN ANALİZİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(2): 83-86

BASİLER TEPE ANEVRİZMASININ COIL EMBOLİZASYONU: KOMPLİKASYONLARIN ANALİZİ

Selçuk YILMAZLAR1, Soner ŞAHİN1, Ender KORFALI1, Müfit PARLAK1
Departments of Neurosurgery and Neuroradiology, Uludag University, Bursa

Serebral anevrizmalarda farklı tedavi yöntemleri kullanılıyor olmasına karşılık, en iyi tedavi yöntemi hala tartışmalıdır. Endovasküler yöntemlerdeki en yeni ilerlemelere , rağmen, coil'in yer değiştirmesi, parent arterin tıkanması özellikle geniş boyunlu anevrizmalarda tedaviyi komplike hale getirmektedir. Endovasküler tedavi basiler arter (BA) bifurkasyon anevrizmalarını tedavi etmekte etkin bir alternatiftir. Hastanın durumuna ve her bir anevrizmanın anjiografik özelliğine göre uygun bir tedavi opsiyonunu seçmek önemlidir. Yazıda coil ile erken dönemde parent damar tıkanması ve coil embolizasyonu ile ilişkili trombozun patojenezi tartışıldı. Serebral anevrizmaların endovasküler tedavisi daima emin bir yöntem değildir, fakat iyi seçilmiş olgularda cerrahiye alternatif etkili bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmanın amaçı basiler arter bifurkasyon anevrizmasına sahip Hunt-Hess yüksek grade'li bir örnek hastada coil embolizasyonun endikasyonunu, sınırlamalarını ve komplikasyonlarını tartışmaktı.

Anahtar Kelimeler: Basiler tepe anevrizması; endovasküler coil; otopsi; subaraknoid kanama

COIL EMBOLIZATION OF BASILAR TIP ANEURYSMS: Analysis of Complications

Selçuk YILMAZLAR1, Soner ŞAHİN1, Ender KORFALI1, Müfit PARLAK1

Although various treatments of cerebral aneurysms continue to be the methods of care, best treatment method is stili controversial. Despite recent advances in endovascular techniques, coil herniation and parent artery ocdusion may complicate the treatment, particularly in wide-necked aneurysms. Endovascular therapy is an effective alternative for treating basilar artery (BA) bifurcation aneurysms. It is important to select a suitable treatment option in each case depending on the patient's condition and the angiographic features of each aneurysm. In this report, the mechanism of early parent vessel occlusion by coils, and the pathogenesis of thrombosis associated with coil embolization are discussed. Endovascular treatment of cerebral aneurysms is not always safe method but efficacious therapeutic alternative to surgery in selected cases. The purpose of this study was to discuss the indication,limitations and complicationş of coil embolization for BA bifurcation aneurysms with illustrative Hunt-Hess high grade patient.

Keywords: Basilar tip aneurysm; endovascular coil; postmortem examination; subarachnoid hemorrhage

Selçuk YILMAZLAR, Soner ŞAHİN, Ender KORFALI, Müfit PARLAK. COIL EMBOLIZATION OF BASILAR TIP ANEURYSMS: Analysis of Complications. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(2): 83-86
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w