ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Cilt: 27 Sayı: 1 Yıl: 2021


COVID-19 pandemisinde akut iskemik inme tedavisi: Uzman görüşü [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(1): 91-94 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.62134

COVID-19 pandemisinde akut iskemik inme tedavisi: Uzman görüşü

Mehmet Akif Topçuoglu1, Ethem Murat Arsava1, Atilla Özcan Özdemir2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabiim Dalı, Ankara
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, akut iskemik inme, trombolitik, bulaş, korunma.

Mehmet Akif Topçuoglu, Ethem Murat Arsava, Atilla Özcan Özdemir. COVID-19 pandemisinde akut iskemik inme tedavisi: Uzman görüşü. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(1): 91-94

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Topçuoglu, Türkiye
LookUs & Online Makale
w