ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Beyin sapı iskemisine bağlı izole troklear sinir felci: bir olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(2): 68-69 | DOI: 10.5505/tbdhd.2013.62207

Beyin sapı iskemisine bağlı izole troklear sinir felci: bir olgu sunumu

Halit Yaşar1, Hakan Tekeli2, Tolga Biçer3, Kemal Kara4
1Ankara Mevki Asker Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
2Kasımpaşa Asker Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
3Gölbaşı Havsak Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Ankara
4Beytepe Asker Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara

Troklear sinir felci okuler hareketleri etkileyen en sık izole kranial nöropatidir. Hastalar aşağı bakış esnasında, özellikle de merdiven inerken veya eğilirken çift görmeden yakınırlar. Troklear sinir felçlerinin yalnızca %5’i izoledir. En sık neden konjenital olup, edinsel nedenler arasında en sık travmatik nedenler yer alır ve iskemiye bağlı nedenler oldukça nadirdir. Biz bu yazımızda 61 yaşında bayan hastada gelişen beyin sapı iskemisine bağlı izole troklear sinir felcini sunduk.

Anahtar Kelimeler: Troklear sinir, beyin sapı, iskemi, izole.

Isolated trochlear nerve paralysis due to brainstem ischemia: a case report

Halit Yaşar1, Hakan Tekeli2, Tolga Biçer3, Kemal Kara4
1Ankara Mevki Military Hospital, Neurology Clinic, Ankara
2Kasımpaşa Military Hospital, Neurology Department, İstabul
3Gölbaşı Havsak State Hospital, Ophtalmatology Clinic, Ankara
4Beytepe Military Hospital, Radiology Clinic, Ankara

Trochlear neuropathy is the most common isolated cranial nerve palsy which affects the ocular movements. Patients complain of double vision especially during descending stairs or bending. Only 5 % of trochlear nerve palsy is isolated. The most common cause of trochlear nerve palsy is congenital causes. Trauma is the most common reason among acquired causes and ischemia-induced causes are extremely rare. In this article we present a 61-year-old female patient who has an isolated trochlear nerve palsy after a brain stem ischemia.

Keywords: Trochlear nerve, brain stem, ischemia, isolated.

Halit Yaşar, Hakan Tekeli, Tolga Biçer, Kemal Kara. Isolated trochlear nerve paralysis due to brainstem ischemia: a case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(2): 68-69

Sorumlu Yazar: Halit Yaşar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w