ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İnternal karotid arter oklüzyonunun nadir bir nedeni: katastrofik antifosfolipid sendromu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(2): 134-139 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.62534

İnternal karotid arter oklüzyonunun nadir bir nedeni: katastrofik antifosfolipid sendromu

Ahmet Ubur1, Erdal Bodakçı2, Özlem Aykaç1, Zehra Uysal Kocabaş1, Ezgi Sezer Eryıldız1, Atilla Özcan Özdemir1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Eskişehir

Katastrofik antifosfolipid sendromu (KAFS), antifosfolipid antikorları varlığında, akut gelişen ve birden fazla organ sisteminin trombozuyla karakterize antifosfolipid sendromunun ağır bir formudur. Küçük, büyük, venöz ve arteriyel trombotik oklüzyonlara sebep olmakta ve agresif tedavi edilmediğinde ölümcül olabilmektedir. Bu yazıda amacımız, derin trombositopeninin ve internal karotis arter oklüzyonuna bağlı serebral infarktın eşlik ettiği olası KAFS olgusunu sunarak genç iskemik inme hastalarında ayırıcı tanılar arasında akılda tutulması gerektiğini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, internal karotis arter oklüzyonu, katastrofik antifosfolipid sendromu.

A rare cause of internal carotid artery occlusion: catastrophic antiphospholipid syndrome

Ahmet Ubur1, Erdal Bodakçı2, Özlem Aykaç1, Zehra Uysal Kocabaş1, Ezgi Sezer Eryıldız1, Atilla Özcan Özdemir1
1Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Eskişehir, Turkey
2Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Rheumatology, Eskişehir, Turkey

Catastrophic antiphospholipid syndrome (CAPS) is a syndrome characterized by the presence of antiphospholipid antibodies and acute thrombosis of multiple organ systems. It causes small or large venous and arterial thrombotic occlusions and may be fatal if not aggressively treated. In this article, we aimed to present a case of possible CAPS with a deep thrombocytopenia and a cerebral infarction due to internal carotid occlusion and to emphasize that CAPS should be keep in mind in the differential diagnosis of young stroke patients.

Keywords: Ischemic stroke, internal carotid artery occlusion, catastrophic antiphospholipid syndrome.

Ahmet Ubur, Erdal Bodakçı, Özlem Aykaç, Zehra Uysal Kocabaş, Ezgi Sezer Eryıldız, Atilla Özcan Özdemir. A rare cause of internal carotid artery occlusion: catastrophic antiphospholipid syndrome. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(2): 134-139

Sorumlu Yazar: Özlem Aykaç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w