ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
ERTEBROBAZİLLER ARTER DİSEKSİYONA BAĞLI SUBARAKNOİD KANAMA [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(1): 31-33

ERTEBROBAZİLLER ARTER DİSEKSİYONA BAĞLI SUBARAKNOİD KANAMA

Serhat ÖZKAN1, Nilgün ÇINAR1, Demet ÖZBABALIK1, Nevzat UZUNER1, Gazi ÖZDEMİR1
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR

İntrakranyal arteriyel diseksiyon, iskemik strokla olduğu kadar subaraknoid kanama ile de ilişkilidir. Arka sistem subaraknoid kanamalarında vertebrobaziller diseksiyon etiyolojik nedenlerden birisidir. Kliniğimizde takip edilen, 55 yaşında ani başağrısı ve bilinç bulanıklığı ile başvuran, arka sistem subaraknoid kanama nedeniyle tedavi altına alınan bir hastada, konvansiyonel anjiyografide tespit ettiğimiz bir intrakraniyal vertebrobaziller diseksiyomı bildirmeyi ve mevcut literatürü taramayı amaçladık. Serebral anjiyografide anevrizmatik dialatasyon görüntülenemediği sürece konservatif tıbbi tedavi ile takıp edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Vertebrobaziller diseksiyon, subaraknoid kanama, serebral anjiyografi

SUBARACHNOID HEMORRHAGE DUE TO VERTEBROBASILAR DISSECTION

Serhat ÖZKAN1, Nilgün ÇINAR1, Demet ÖZBABALIK1, Nevzat UZUNER1, Gazi ÖZDEMİR1

Intracranial arterial dissection is associated with subarachnoidal hemorrhage as well as ischeamic stroke. Vertebrobasilar dissection is one of the etiological factors of subarachnoidal hemorrhage in posterior system. We aimed to report a vertebrobasilar dissection that was determined in convantional serebral angiography in a 55 years old patient who was admited with a sudden onset headache and confusion and was followed up in our clinic with a posterior system subarachnoidal hemorrhage and to review the current literature. Spontaneous vertebrobasilar dissection can be followed up by conservative medical treatınent unless an aneurismatic dilatation is determined in cerebral angiography.

Keywords: Vertebrobasialr dissection, subarachnoidal heınorrhage, cerebral angiography

Serhat ÖZKAN, Nilgün ÇINAR, Demet ÖZBABALIK, Nevzat UZUNER, Gazi ÖZDEMİR. SUBARACHNOID HEMORRHAGE DUE TO VERTEBROBASILAR DISSECTION. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(1): 31-33
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w