ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İnmede beyin ödemi ve kafa içi basınç artışı: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği uzman görüşü [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(2): 65-132 | DOI: 10.5505/tbdhd.2021.76376

İnmede beyin ödemi ve kafa içi basınç artışı: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği uzman görüşü

Levent Güngör1, Hadiye Şirin2, Tuğçe Mengi3, Hasan Hüseyin Kozak4, Mine Hayriye Sorgun5, Bijen Nazliel6, Burcu Acar Çinleti7, Şerefnur Öztürk8, Mehmet Yasir Pektezel9, Dilek Necioglu Örken10, Mehmet Uğur Çevik11, Zehra Uysal Kocabaş12, Ezgi Sezer Eryıldız13, Vesile Öztürk14, Canan Togay Işıkay5, Mehmet Akif Topçuoğlu9, Bilgehan Atılgan Acar15, Erdem Yaka14, Aysel Milanlıoğlu16, Derya Tatlısuluoğlu Ve Ark.17
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
3Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Niğde
4Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
6Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir
8Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya
9Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
10Memorial Şişli Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul
11Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
12Bingöl Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi, Bingöl
13Manisa Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Manisa
14Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
15Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sakarya
16Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı, Van
17Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul

Beyin ödemi inmeden sonra sık karşılaşılan bir sorundur. İntrakranial basınç artışı serebral perfüzyonu bozarak ve serebral herniasyona yol açarak mortalite ve morbiditeyi artırır. İnme hastası takip eden nörologların, hangi inmeden sonra beyin ödemi gelişeceğini kestirebilmesi, beyin ödemi gelişmemesi için önlemler alabilmesi, gelişirse intrakranial basınç artışı ve serebral herniasyonu klinik ve radyolojik olarak tanıyabilmesi, ve önlenemezse beyin ödemi ve intrakranial basınç artışını hızlı ve etkin şekilde tedavi edebilmesi gerekir. Bu uzman görüşü Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği bünyesinde aktif olarak çalışan 60 uzmanın ortak görüşü ile hazırlanmış bir klinik rehber niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, hemorajik inme, beyin ödemi, kafa içi basınç artışı sendromu, serebral herniasyon, antiödem tedavi.

Brain edema and intracranial pressure increase in stroke: Expert opinion from Turkish Cerebrovascular Diseases Society

Levent Güngör1, Hadiye Şirin2, Tuğçe Mengi3, Hasan Hüseyin Kozak4, Mine Hayriye Sorgun5, Bijen Nazliel6, Burcu Acar Çinleti7, Şerefnur Öztürk8, Mehmet Yasir Pektezel9, Dilek Necioglu Örken10, Mehmet Uğur Çevik11, Zehra Uysal Kocabaş12, Ezgi Sezer Eryıldız13, Vesile Öztürk14, Canan Togay Işıkay5, Mehmet Akif Topçuoğlu9, Bilgehan Atılgan Acar15, Erdem Yaka14, Aysel Milanlıoğlu16, Derya Tatlısuluoğlu Ve Ark.17
1Ondokuz Mayıs University Medical Faculty, Department of Neurology, Samsun, Turkey
2Ege University Medical Faculty, Department of Neurology, İzmir, Turkey
3Niğde Training and Research Hospital, Intensive Care Unit, Niğde, Turkey
4Necmettin Erbakan University Medical Faculty, Department of Neurology, Konya, Turkey
5Ankara University Medical Faculty, Department of Neurology, Ankara, Turkey
6Gazi University Medical Faculty, Department of Neurology, Ankara, Turkey
7Health Science University, Dr. Suat Eren Chest Training and Research Hospital, Intensive Care Unit, İzmir, Turkey
8Selçuk University Medical Faculty, Department of Neurology, Konya, Turkey
9Hacettepe University Medical Faculty, Department of Neurology, Ankara, Turkey
10Memorial Sisli Hospital, Department of Neurology, İstanbul, Turkey
11Dicle University Medical Faculty, Department of Neurology, Diyarbakır, Turkey
12Bingöl City Hospital Intensive Care Unit, Bingöl, Turkey
13Manisa City Hospital, Intensive Care Unit, Manisa, Turkey
14Dokuz Eylül University Medical Faculty, Department of Neurology, İzmir, Turkey
15Sakarya University Medical Faculty, Department of Neurology, Sakarya, Turkey
16Van Yüzüncü Yıl University Medical Faculty, Department of Neurology, Van, Turkey
17Başakşehir Çam ve Sakura City Hospital Intensive Care Unit, İstanbul, Turkey

Brain edema is a common problem after stroke. Elevation of intracranial pressure causes high mortality anad morbidity rates by impairing cerebral perfusion and causing cerebral herniation. The neurologist who take care of acute stroke patients should guess the possibility of brain edema, take precautions for the development of brain edema, diagnose intracranial pressure elevation and cerebral herniation both clinically and raidologically, and treat brain edema rapidly. This expert opinion is a consensus declaration of 60 Neurologists who work on cerebrovascular diseases and neurocritical care under Turkish Society of Cerebrovascular Diseases.

Keywords: Ischemic stroke, hemorrhagic stroke, brain edema, intracranial pressure elevation syndrome, cerebral herniation, antiedema treatment.

Levent Güngör, Hadiye Şirin, Tuğçe Mengi, Hasan Hüseyin Kozak, Mine Hayriye Sorgun, Bijen Nazliel, Burcu Acar Çinleti, Şerefnur Öztürk, Mehmet Yasir Pektezel, Dilek Necioglu Örken, Mehmet Uğur Çevik, Zehra Uysal Kocabaş, Ezgi Sezer Eryıldız, Vesile Öztürk, Canan Togay Işıkay, Mehmet Akif Topçuoğlu, Bilgehan Atılgan Acar, Erdem Yaka, Aysel Milanlıoğlu, Derya Tatlısuluoğlu Ve Ark.. Brain edema and intracranial pressure increase in stroke: Expert opinion from Turkish Cerebrovascular Diseases Society. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(2): 65-132

Sorumlu Yazar: Levent Güngör, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w