ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
DENEYSEL SUBARAKNOİD KANAMA SONRASI SERERRAL ARTERiYEL VAZOSPAZMA KARŞI DEFERROXAMINE'İN ETKİSİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(1): 43-47

DENEYSEL SUBARAKNOİD KANAMA SONRASI SERERRAL ARTERiYEL VAZOSPAZMA KARŞI DEFERROXAMINE'İN ETKİSİ

Mustafa AKGÜN1, H. Murat GÖKSEL1, Orhan SOLAK1, Zehra AKGÜN1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sivas

Deneysel subaraknoid kanamadan (SAK) sonra ilk saatlerden itibaren günler hatta haftalar süren bir yaygın serebral arteriyel vazospazm (VS) görülmektedir. Bu arteriyel vazospazm bazı karmaşık fızyopatolojik mekanizmalar sonucu meydana gelmekte ve serebral dokuda iskemi meydana getirmektedir. Serebral dokunun iskemiye uğraması bir çok biyokimyasal reaksiyonun olaya kanşması ile olmaktadır. Bu biyokimyasal reaksiyonlar arasında serbest oksijen radikalleriniı'l tetiklemesiyle olan membran lipid peroksidasyonu (LP) özel bir yere sahiptir. Serbest radikallerin oluşumunda ve LP reaksiyonlarının başlamasında ve sürdüriilmesinde demir iyonları en önemli katalizördür. Bir demir baglayıcı ajan olan deferroxamine (DF) serbest radikal oluşmasını önlemekle kalmayıp ayrıca kendisi bir serebst radikal tutucu kimyasal ajandır. Hücreler içine girebitmesi ve kan-beyin bariyerini sorunsuz geçebilmesi açısından önemli bir terapötik degeri olabilecek bir ilaçtır. Bu çalışmada tavşanlarda SAK'dan sonra VS üzerindeki DF etkisi araştırıldı. Serebral arteriyel VS'ın derecesini saptamak amacıyla vertebrobasiler anjiografi yapıldı. Çalışmada SAK'dan sonra serebral arteriyel VS' ın DF tedavisi ile çözülebileceğini gösterdik.

Anahtar Kelimeler: Subaraknoid Kanama, Vazospazm, Deferroxamine

THE EFFECIS OF DEFERROXAMINE ON THE CEREBRAL ARTERIAL VASOSPASM IN SUBARACHNOID HEMORRHAGE

Mustafa AKGÜN1, H. Murat GÖKSEL1, Orhan SOLAK1, Zehra AKGÜN1
Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Sivas, Turkey

Diffuse cerebral arterial vasospasm occur early , following experimental subarachnoid hemorrhage (SAH). During this prolonged period of vasospasm, some concomitant physiopathologic mechanisms cause ischemia of the cerebral tissue. Cerebral ischemia is the result of different biochemical reactions. Between these reactions, membrane lipid peroxidation and the free oxygen radicals, which are the trigger factor of this type of tissue injury, have a unique place. Free iron ions are the most important catalysors of free oxygen radical production and; therefore the activation of lipid peroxidation. An iron chelator agent, Deferroxamine prevents the free oxygen radical production; and also scavenges the free oxygen radicals. This drug can cross the blood-brain barrier and access into the cells easily. Therefore the activation potential of deferroxamine (OF) may inçrease in the future. In this study, the effects of DF on cerebral vasospasm following SAH in rabbits are investigated. Vertebro-basilar angiography was performed for the measurement of cerebral vasospasm. At the end of the study, we s ho wed that, the cerebral vasospasm resolved significantly with DF treatment.

Keywords: Subarachnoid Hemorrhage, Vasospasm, Deferroxamine

Mustafa AKGÜN, H. Murat GÖKSEL, Orhan SOLAK, Zehra AKGÜN. THE EFFECIS OF DEFERROXAMINE ON THE CEREBRAL ARTERIAL VASOSPASM IN SUBARACHNOID HEMORRHAGE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(1): 43-47
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w