ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
SUBKORTİKAL AGRAFİLER VE LEZYON LOKALİZASYONLARI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(1): 1-4

SUBKORTİKAL AGRAFİLER VE LEZYON LOKALİZASYONLARI

Mustafa Bakar, İbrahim Bora, Mehmet Zarifoğlu, Faruk Turan, Erhan Oğul
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa

Agrafi, sonradan gelişen beyin lezyonlan sonucu ortaya çıkan yazı yazma bozukluğudur. Genel olarak kortikal lezyonlar sonucu oluşur, ancak son zamanlarda bazal ganglia, internal kapsül ve talamus gibi subkortikal bölge lezyonlanna da bağlı olabildiği gösterilmiştir. Bu çalışmada subkortikal bölge lezyonuna bağlı değişik örnekte yazı bozukluklan olan 24 olgu incelendi. Sonuç olarak agrafinin subkortikallezyonlarla da ortaya çıkabileceği saptandı.

Anahtar Kelimeler: Agrafi, Subkortikal lezyon.

LESION LOCALISATION IN SUBCORTICAL AGRAPHIA

Mustafa Bakar, İbrahim Bora, Mehmet Zarifoğlu, Faruk Turan, Erhan Oğul
Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Bursa, Turkey

Agraphia is a disturbances depending on acquired cerebral lesions. Generally it develop with cortical lesion, but recently showed that it can be devetop with subcortical lesions on basal ganglia, internal capsule and thalamus. In this study we analysed 24 cases who have various disturbances of agraphia with subeortkal lesion. We conduded that agraphia may became with subcorticallesion.

Keywords: Agraphia, Subcortikal lesion.

Mustafa Bakar, İbrahim Bora, Mehmet Zarifoğlu, Faruk Turan, Erhan Oğul. LESION LOCALISATION IN SUBCORTICAL AGRAPHIA. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(1): 1-4

Sorumlu Yazar: Mustafa Bakar
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w