ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
DOPAMİN AGONİSTLERİYLE TEDAVİNİN AFAZİNİN DÜZELME SÜRECİNE ETKİSİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(1): 19-23

DOPAMİN AGONİSTLERİYLE TEDAVİNİN AFAZİNİN DÜZELME SÜRECİNE ETKİSİ

Emre KUMRAL1, Dilek EVYAPAN1, Hadiye ŞİRİN1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

Bu çalışmada, serebral hemisferik infarkta bağlı afazi bulunan 41 olguluk bir grupta, dopamin agonistleriyle tedavinin afazinin düzetme süresi üzerindeki etkisi araştırılmış, sonuçlar önceki bildiriler eşliginde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dopamin Agonistleri, Afazi

THE EFFECT OF DOPAMINE AGONIST THERAPY ON THE RECOVERY OF APHASIA

Emre KUMRAL1, Dilek EVYAPAN1, Hadiye ŞİRİN1
Ege University Faculty of Medicine, Department of Neurology, İzmir, Turkey

In this study, the effect of the doparnine agonist therapy on the recovery of aphasia has been investigated ina group of 41 cases with aphasia due to cerebral hemispheric infarct and results have been compared with the other reports.

Keywords: Dopamin Agonists, Afhasia

Emre KUMRAL, Dilek EVYAPAN, Hadiye ŞİRİN. THE EFFECT OF DOPAMINE AGONIST THERAPY ON THE RECOVERY OF APHASIA. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(1): 19-23
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w