ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
VESTİBULER NÖRİT BENZERİ BULGU VEREN BİR PİCA İNFARKTI OLGUSU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(1): 25-27

VESTİBULER NÖRİT BENZERİ BULGU VEREN BİR PİCA İNFARKTI OLGUSU

Çağatay ÖNCEL1, Türker ŞAHİNER1, Yılmaz KIROĞLU2, Mustafa ÇAM1, Filiz TOKGÖZ1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Denizli

Bu yazıda; şiddetli vertigo ve bulantı gibi vestibuler nörit bulgularıyla başvuran, herhangi bir serebellar bulgusu olmayan 50 yaşında bir erkek hastayı sunduk. Hastanın MR görüntülemesinde sol posterior inferior serebellar arter (PİCA) alanında akut infarkt mevcuttu. Vertigo ve bulantı gibi tipik vestibuler nörit bulguları ile başvuran hastalarda serebellar infarkt olasılığı akla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Serebellar infarkt, izole vertigo

A CASE OF PICA INFARCTION PRESENTING AS VESTIBULER NEURITIS

Çağatay ÖNCEL1, Türker ŞAHİNER1, Yılmaz KIROĞLU2, Mustafa ÇAM1, Filiz TOKGÖZ1
1
2

We reported a patient of 50 years old men, who presented with severe acute vertigo and nausea such as vestibuler neuritis without usually symptom or signs of cerebellar dysfunction. Cranial MRI of patient showed acute left infarct in the territory of posterior inferior cerebellar artery (PICA). Clinicians should be aware of the possibility of a cerebellar infarct in patient with acute vestibular syndrome even if the pattern of vertigo and nausea is typical of a vestibular neuritis.

Keywords: Cerebellar infarct, isolated vertigo

Çağatay ÖNCEL, Türker ŞAHİNER, Yılmaz KIROĞLU, Mustafa ÇAM, Filiz TOKGÖZ. A CASE OF PICA INFARCTION PRESENTING AS VESTIBULER NEURITIS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(1): 25-27
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w