ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Travmatik perikallosal arter anevrizmasının neden olduğu gecikmiş nörolojik bozulma ve intrakraniyal hematom: Olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(2): 97-101 | DOI: 10.5505/tbdhd.2023.83702

Travmatik perikallosal arter anevrizmasının neden olduğu gecikmiş nörolojik bozulma ve intrakraniyal hematom: Olgu sunumu

Abdullah Topçu, Ahmet Kürşat Kara, Kaan Özalpay, Zahir Kızılay, Ozan Işık
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın

Kapalı kafa travmasına bağlı oluşan travmatik anevrizma oluşumu oldukça nadir görülen bir durumdur. Biz burda başlangıç kranial görüntülemelerinde her hangi bir anevrizma lehine bulgusu olmayan 3 hafta sonra nörolojik dezoriyantasyon ve intrakranialhematom ile kendisini gösteren perikallosal travmatik anevrizma vakası sunuyoruz. Cerrahi yaklaşım ile anevrizma kiliplendi. Takipinde hidrosefali gelişmesi üzerine öncelikle eksternalventriküler drenaj cerrahisi daha sonra ventriküloperitoneal şant cerrahisi yapıldı.

Anahtar Kelimeler: perikallosal anevrizma, anevrizma, travmatik subaraknoid kanama

Delayed neuorological deteriorantion and intracranial, hematoma caused by traumatic pericallosal artery aneurysm: A case report

Abdullah Topçu, Ahmet Kürşat Kara, Kaan Özalpay, Zahir Kızılay, Ozan Işık
Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Aydın, Türkiye

Traumatic aneurysm formation due to closed head trauma is a very rare condition. Here, we present a case of pericallosaltraumatic aneurysm, which showed no signs of an aneurysm on initial cranial imaging, and presented with neurologic deterioration and intracranial hematoma 3 weeks later. The aneurysm was clipped with a surgical approach. Due to the development of hydrocephalus in the follow-up, firstly external ventricular drainage surgery and then ventriculeperitoneal shunt surgery was performed.

Keywords: pericallosalarteryaneurysm, aneurysm, traumatic, subarachnoid hemorrhage

Abdullah Topçu, Ahmet Kürşat Kara, Kaan Özalpay, Zahir Kızılay, Ozan Işık. Delayed neuorological deteriorantion and intracranial, hematoma caused by traumatic pericallosal artery aneurysm: A case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(2): 97-101

Sorumlu Yazar: Abdullah Topçu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w