ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Kapsüler uyarı sendromu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(1): 54-58 | DOI: 10.5505/tbdhd.2022.96977

Kapsüler uyarı sendromu

Özge Türk, Vedat Ali Yürekli, Nihat Şengeze
Süleyman Demi̇rel Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Nöroloji̇ Anabilim Dalı, Isparta

Kapsüler uyarı sendromu (KUS), tekrarlayan geçici bir laküner sendrom olarak tanımlanan, nadir görülen bir klinik sendromdur. Patofizyolojisi hala yeterince anlaşılamayan bu sendromun en etkili tedavi konusu da belirsizliğini korumaktadır. Kliniğimizde takip edilen üç olgumuzda farklı tedavi protokolleri ile izlenmiş olup nadir görülmesi ve yönetimin zor olması nedeniyle sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Kapsüler uyarı sendromu, geçici iskemik atak, inme.

Capsular warning syndrome

Özge Türk, Vedat Ali Yürekli, Nihat Şengeze
Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Isparta, Turkey

Capsular warning syndrome (CWS) is a rare clinical syndrome, which is defined as a recurrent transient lacunar syndrome. Because of its pathophysiology remains unclear, most effective treatment still cannot be defined. Here, we purposed to discuss three patients who presented with CWS followed with different treatment protocols.

Keywords: Capsular warning syndrome, transient ischemic attack, stroke.

Özge Türk, Vedat Ali Yürekli, Nihat Şengeze. Capsular warning syndrome. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(1): 54-58

Sorumlu Yazar: Özge Türk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w