ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 25 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
'Akut inmede fluktuasyon gösteren bir inme formu: Kapsüler uyarı sendromu' adlı makale ile ilgili mektup [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(1): 52-53 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.17136

'Akut inmede fluktuasyon gösteren bir inme formu: Kapsüler uyarı sendromu' adlı makale ile ilgili mektup

Halil Önder
Yozgat Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Yozgat

Anahtar Kelimeler: Kapsüler uyarı sendromu, fluktuasyon gösteren inme, geçici iskemik atak, iv-TPA.

A letter about an article tittled 'A stroke form fluctuating in acute stroke: Capsular warning syndrome'

Halil Önder
Yozgat State Hospital, Neurology Clinic, Yozgat, Turkey

Keywords: Capsular warning syndrome, fluctuating stroke, transient ischemic stroke, iv-TPA.

Halil Önder. A letter about an article tittled 'A stroke form fluctuating in acute stroke: Capsular warning syndrome'. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(1): 52-53

Sorumlu Yazar: Halil Önder, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w