ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 14 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
BİLATERAL TALAMIK İNFARKT: DÖRT OLGUNUN ANALİZİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(2): 53-56

BİLATERAL TALAMIK İNFARKT: DÖRT OLGUNUN ANALİZİ

Mehmet Güney ŞENOL1, Mehmet GÖBEL1, Fatih ÖZDAĞ1, Mehmet SARAÇOĞLU1
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nöroloji Servisi, İstanbul

Bilateral talamik infarkt nadir görülen bir durumdur. Bu bölgenin infarktları akut olarak koma ve komayı izleyen dönemde uyanma güçlüğü, motivasyonda azalma ve mental yeteneklerde kalıcı hasara yol açan klinik tablolarla seyrederler. Sıklıkla oküler bulgular eşlik eder. Vertikal bakış parezileri sıklıkla görülür ve bunun mekanizması henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Olguların bir bölümünde kortikospinal traktus etkilenmez ve ekstremitelerde kuvvet kaybı görülmez. İnfarkt iki yanlı paramedian talamustadır ve genellikle mezensefalona uzanım gösterir. Bu yazıda bilateral talamik infarktı olan 4 hasta klinik seyir, nörolojik ve radyolojik bulgularıyla tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Talamik infarkt, vertikal bakış parezisi, paramedian talamus, koma

BILATERAL THALAMIC INFARCTION: ANALYSIS OF FOUR CASES

Mehmet Güney ŞENOL1, Mehmet GÖBEL1, Fatih ÖZDAĞ1, Mehmet SARAÇOĞLU1

Bilateral thalamic infarction is a rare condition. It can appear with acute coma. Awakening disability and loss of motivation is seen after coma and it causes permanent cognitive deficiency. Usually ocular signs accompany. Vertical gaze paresis of which the mechanism is not completely figured out, is often seen. In some cases corticospinal tractus is not affected so loss of strength in the extremities doesn’t occur. Infarct is bilateral at paramedian thalamus and generally extends to mesencephalon. In this article 4 cases with bilateral thalamus infarcts are discussed by clinical course and neurological and radiological findings.

Keywords: Thalamic infarction, vertical gaze paresis, paramedian thalamus, coma

Mehmet Güney ŞENOL, Mehmet GÖBEL, Fatih ÖZDAĞ, Mehmet SARAÇOĞLU. BILATERAL THALAMIC INFARCTION: ANALYSIS OF FOUR CASES. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(2): 53-56
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w