ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 5 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
MCA KAN AKIM HIZI PARMETRELERİNİN ERKEN VE GEÇ DÖNEMDE STROK TİPİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMASI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1999; 5(1): 25-28

MCA KAN AKIM HIZI PARMETRELERİNİN ERKEN VE GEÇ DÖNEMDE STROK TİPİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMASI

Demet GÜCÜYENER1, Serhat ÖZKAN1, Nevzat UZUNER1, Gazi ÖZDEMİR1
Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Orta serebral arter (MCA) infarkh veya geçici iskemik atak öyküsü olan toplam yirmidört hastada (15 erkek - 9 bayan; 38-78 yaş arası, ortalama(SS, 57.1 (13.8 yaş) iskeminin erken ve geç dönemlerinde yapılan TCD incelemeri ile elde edilen kan akım hızı parametreleri BT bulgularına göre aralarında karşılaştırıldı. Sadece geç dönemde lezyon olan hemisfer tarafında geniş serebral infarkh olanlarda maksimum hız (Vmax) ve ortalama hız (Vmean) değerleri diğer gruplara göre anlamlı olarak düşük bulundu (sırasıyla, p<0.05, p<0.05). MCA infarktlarında Vmax ve Vmean değerleri izlemde diğer parametrelere göre daha anlamlı gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Strok, TCD, Kan Akım Hızı

MCA BLOOD FLOW VELOCITY PARAMETERS AT EARLY AND LATE STATES UP TO THE STROKE TYPE

Demet GÜCÜYENER1, Serhat ÖZKAN1, Nevzat UZUNER1, Gazi ÖZDEMİR1

Blood flow velocity parameters which have been calculated by transcranial Doppler at twenty-four patients (15 men, 9 women; mean age(SD, 57.1±13.8 years) with middle cerebral artery (MCA) infarction or transient ischaemic attack, were compared according to their CT findings. Only at the late state, patients with large cerebral infarction showed significantly lower maximum velocity (Vmax) and mean velocity (Vmean) values at the lesion side (respectively, p<0.05, p<0.05). For following up patients with MCA infarction by TCD, Vmax and Vmean values seems to be more valuable parameters than the others.

Keywords: Stroke, TCD, Velocity

Demet GÜCÜYENER, Serhat ÖZKAN, Nevzat UZUNER, Gazi ÖZDEMİR. MCA BLOOD FLOW VELOCITY PARAMETERS AT EARLY AND LATE STATES UP TO THE STROKE TYPE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1999; 5(1): 25-28
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w