ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 30 Issue : 1 Year : 2024


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Parry Romberg Sendromunda tek taraflı lökoensefalopati: Yüksek alan manyetik rezonans görüntüleme özellikleri [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2024; 30(1): 51-53 | DOI: 10.5505/tbdhd.2023.37132

Parry Romberg Sendromunda tek taraflı lökoensefalopati: Yüksek alan manyetik rezonans görüntüleme özellikleri

Melike Çakan1, Mehmet Akif Topçuoğlu1, Rahşan Göçmen2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: İskemik lökoensefalopati, inflamatuar olmayan arteriyopati, perfüzyon, sempatik.

Unilateral leukoencephalopathy in Parry Romberg Syndrome: High-field magnetic resonance imaging features

Melike Çakan1, Mehmet Akif Topçuoğlu1, Rahşan Göçmen2
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Ankara, Türkiye
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Ankara, Türkiye

Keywords: Ischemic leukoencephalopathy, non-inflammatory arteriopathy, perfusion, sympathetic.

Melike Çakan, Mehmet Akif Topçuoğlu, Rahşan Göçmen. Unilateral leukoencephalopathy in Parry Romberg Syndrome: High-field magnetic resonance imaging features. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2024; 30(1): 51-53

Sorumlu Yazar: Melike Çakan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w