ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 26 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
COVID-19 Pandemisi’nde kardiyopulmoner resüsitasyon ve prognoz [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(2): 153-156 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.65477

COVID-19 Pandemisi’nde kardiyopulmoner resüsitasyon ve prognoz

Ezgi Yılmaz, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Nöroloji Anabilim Dalı, Nörolojik Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner arrest, prognoz, serebral performans kategorisi, difüzyon ağırlıklı görüntüleme.

Cardiopulmonary resuscitation and prognosis in COVID-19 Pandemic

Ezgi Yılmaz, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu
Hacettepe University Hospitals, Neurology Department, Neurological Intensive Care Unit, Ankara, Turkey

Keywords: Cardiopulmonary arrest, prognosis, cerebral performance category, diffusion-weighted imaging.

Ezgi Yılmaz, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu. Cardiopulmonary resuscitation and prognosis in COVID-19 Pandemic. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(2): 153-156

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Topçuoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w