ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 3 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
HEMIPLEGIA VEGETATIVA ALTERNA [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(1): 31-33

HEMIPLEGIA VEGETATIVA ALTERNA

Fethi İDİMAN1, Kürşad KUTLUK1, Vesile ÖZTÜRK1, Raif ÇAKMUR1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

55 yaşında bir kadın hasta; 2,5 yıl önce birdenbire gelişen ve düzelmeyen sol gözbebeği büyümesi, 1 yıl önce de yine akut başlangıçlı sağ göz kapağında düşüklük, yüzünün sağ yanında terleme olmaması, vücudunun sol yanında aşırı terleme ve kızarma nöbetleri ile başvurdu. Nörolojik-nörooftalmolojik bakırla, sağda Horner Sendromu, yüzün sağ yarısında anhidroz, gövdenin sol yarısında hiperhidroz ti.iri.inde otonomik bozukluk yanında, solda tonik pupillayı düşündürür özellikler saptandı. Farmakolojik ve klinik testler bu gözlemleri doğruladı. Sistemik fiziksel bakıda patolojik anlamlı bulgu saptanmadı. Laboratuar incelemeleri hipokrom mikrositer anemi ve sediınentasyon hızında ılımlı artış dışında anormallik göstermedi. Görüntüleme yöntemlerinden kraniyal manyetik rezonans görüntülemede herhangi bir anormallik gözlenmedi. Klinik olarak ilgili literatürde "HemiplegiCl Vegetativa Alterna" olarak adlandırılan tClblonun; 20 yıllık migren türü vasküler başağrısı, hipert;ınsiyonu ve anemisi bulunan hastad;ı vertebrobaziler sistemde oluşan iskemik olaya bağlı olabileceği düşünüldü. Ender görülen bu olgu nedeniyle ilgili literatür gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Hemipleji vejetive alterna, Horner sendromu.

HEMIPLEGIA VEGETATIVA ALTERNA

Fethi İDİMAN1, Kürşad KUTLUK1, Vesile ÖZTÜRK1, Raif ÇAKMUR1
Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Neurology, İzmir, Turkey

Hemiplegia vegetativa alterna is a rare syndrome characterized by contralateral hemihyperhidrosis associated with ipsilateral Horner's syndrome. We report a 55 year-old feımıle, who experienced a sudden dilatation of her left pupil about 2 years ago. üne year later, she began to suffer from attacks of ptosis and hemifacial anhidrosis occurring on the right side accompanied with excessive s·wenting and flushing on the left side of her body. Neurological examination revealed right Horner syndrome with right facial anhidrosis ;ınd ;ı left hemihyperhidrosis mainly on her face and arm. Magnetic resonance imaging of cranial and cervical region did not show any abnormnlity, except a mild bulging of CS-6 intervertebral disk. In this patient, unique clinical pictme of nutonomic dysfunction suggested the diagnosis of hemiplegia vegetativa alterna. Because of the existence of migrnine for 20 years, hypertension and anemin, cın ischemic event seemed to be an etiologicaJ factor. This rnre condition of alternating vegetative syndrome is discusscd \Vith the review of literature.

Keywords: Hemilegia vegetativa alterna, Horner's syndrome.

Fethi İDİMAN, Kürşad KUTLUK, Vesile ÖZTÜRK, Raif ÇAKMUR. HEMIPLEGIA VEGETATIVA ALTERNA. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(1): 31-33
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w