ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 1 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
KALP VE BEYİN İLİŞKİSİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(1): 69-73

KALP VE BEYİN İLİŞKİSİ

Gazi ÖZDEMİR1
Osmangazi Üniversitesit Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Merkez sinir sistemi, otonomik sistemin balansı ve nöroendokrin etkilerle kardiyovasküler sistemin fonksiyonel regulasyonunda kompleks bir role sahiptir. Beyin ve kalp arasında fizyolojik ve patolojik durumlarda karşılıklı bir etkileşim vardır.Embolik strokta en etkili risk faktörleri atrial fibrilasyon, prostetik kapak, mitral stenoz ve yeni miyokard enfarktüsüdür. Strokun başlangıç döneminde, bazı serebral lezyonlar, kalpte ritim bozukluklarına yol açabilirler.

Anahtar Kelimeler: Kalp, beyin.

HEART AND BRAIN

Gazi ÖZDEMİR1
Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, Eskisehir, Turkey

Sentral nervous system has complex role in the functional regulation of the cardiovasculer system by autonomic nervous system balanceand neuroendocrinal effects. There is a reciprocal afeects between the heart and brain during thephysiologic and pathologic changes. The essential risc factors for embolic stroke are atrial fibrillation, prostetic valves, mitral stenosis and new myocard infarction, cerebral lesions in the initial period of stroke may lead to rhytmic disturbances of the heart.

Keywords: Heart and brain.

Gazi ÖZDEMİR. HEART AND BRAIN. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(1): 69-73
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w