ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
VII. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi Özel Sayısı [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(Kongre Özel Sayısı): 1-54

VII. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi Özel Sayısı


7th National Congress of Cerebrovascular Diseases


. 7th National Congress of Cerebrovascular Diseases. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(Kongre Özel Sayısı): 1-54
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w