ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 14 Issue : 1 Year : 2024


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
KAROTİS STENOZUNDA ANTİAGREGAN TEDAVİ ALTINDA SPONTAN REGRESYON [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(1): 19-20

KAROTİS STENOZUNDA ANTİAGREGAN TEDAVİ ALTINDA SPONTAN REGRESYON

İlhan ELMACI1, Ramazan SARI1, Ajlan ÇERÇİ1, Nejat IŞIK1
S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniği, Göztepe - İstanbul

Antiagregan tedavi özellikle ülseratif lezyonu mevcut olan karotis stenozu olgularında gereklidir. Antiagregan tedavi altındayken invaziv tedavi planlanacak olgularda stenozda spontan regresyon olabileceği akılda tutulmalıdır

Anahtar Kelimeler: antiagregan tedavi, karotis stenozu, spontan regresyon

SPONTANEOUS REGRESSION OF CAROTIS STENOSIS WITH ANTI AGREGANT TREATMENT

İlhan ELMACI1, Ramazan SARI1, Ajlan ÇERÇİ1, Nejat IŞIK1

In carotis stenosis with ulserative lesions antiaggregant treatment is more important. It must be remind that in patients having to plan surgical treatment and having. We remind that stenosis is regrated with this treatment .

Keywords: Antiagregant treatment, carotis stenosis, sponteneous regression

İlhan ELMACI, Ramazan SARI, Ajlan ÇERÇİ, Nejat IŞIK. SPONTANEOUS REGRESSION OF CAROTIS STENOSIS WITH ANTI AGREGANT TREATMENT. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(1): 19-20
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w