ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 3 Issue : 1 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
TRANSCRANİAL DOPPLER'İN KLİNİK KULLANIMI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(1): 47-54

TRANSCRANİAL DOPPLER'İN KLİNİK KULLANIMI

Gazi ÖZDEMİR1, Nevzat UZUNER1, Kürşat KUTLUK1
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Eskişehir ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, İzmir

TCD normal ve patolojik durumlarda serebral dolaşım hakkında bilgiler veren non-invazif bir yöntemdir. TCD ile yapılacak damar incelemeleri, çalma fenomenleri ve hemodinamik kompansatris akım değişimleri yönünden anjiyografiden üstün veriler sağlar. Ayrıca tamsa! yaklaşımda, tedavinin izlenmesinde, klinik tablonun seyrinde ve sonucun (Outcome) belirlenmesi ile beyin ölümünün kesin tanısında yararlı ve yönlendirici bilgiler verir.

Anahtar Kelimeler: Transcranial doppler, klinik tanı, non-invasive metod.

TRANSCRANIAL DOPPLER iN CLINICAL DIAGNOSIS

Gazi ÖZDEMİR1, Nevzat UZUNER1, Kürşat KUTLUK1

TCD is a noninvasive method that it provides about normal and pathologic serebral circulation. The results of vascular investigation with TCD are better than cerebral angiography for steal fenomenons and hemodynamic compensatory changes of velocity. Additionally, it is use in the diagnosis, survive of therapy, clinical evaluation, early estimation of outcome and to determine of brain death.

Keywords: Transcranial Doppler, clinical diagnosis, non-invasive methode.

Gazi ÖZDEMİR, Nevzat UZUNER, Kürşat KUTLUK. TRANSCRANIAL DOPPLER iN CLINICAL DIAGNOSIS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(1): 47-54
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w