ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 19 Issue : 2 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İnme Sonrası Gelişen Akinetik Mutizm Olgusu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(2): 70-71 | DOI: 10.5505/tbdhd.2013.85530

İnme Sonrası Gelişen Akinetik Mutizm Olgusu

Uygar Utku1, Besime Utku2
1Kahramanmaraş Necip Fazlı Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Kliniği, Kahramanmaraş

İskemik inmeler içerisinde az görülen anterior serebral arter sulama alanı infarktlarının bilateral meydana gelmesi çok daha nadirdir. 86 yaşında kadın hasta, acil servisimize ani gelişen her iki kol ve bacaklarda kuvvet kaybı ve konuşamama şikayeti ile getirildi. Bilateral anterior serebral arter infarktına ikincil gelişen akinetik mutizm tanısı alan olgu nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnme, anterior serebral arter, akinetik mutizm

Akinetic Mutism Case Following Stroke

Uygar Utku1, Besime Utku2
1Kahramanmaras Necip Fazil State Hospiatl, Neurology Department, Kahrammanmaras
2Kahramamaras Sutcu Imam University, Medical Faculty, Emergency Department, Kahramanmaras

Ischemic strokes less common in the area of the anterior cerebral artery infarcts and bilateral occurrence is extremely rare. 86-year-old female patient, admitted to our emergency department with complaints of sudden loss of strength in both arms and legs and inability to speak. Case diagnosed as akinetic mutism due to bilateral anterior cerebral artery infarction presented because it is rare.

Keywords: Stroke, anterior cerebral artery, akinetic mutism

Uygar Utku, Besime Utku. Akinetic Mutism Case Following Stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(2): 70-71

Sorumlu Yazar: Uygar Utku, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w