ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 22 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Sağ elini kullanan hastada sağ temporo-oksipital hematom sonrası gelişen saf aleksi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(3): 116-118 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.92005

Sağ elini kullanan hastada sağ temporo-oksipital hematom sonrası gelişen saf aleksi

Buse Rahime Hasırcı1, Dilek Ağırcan2, Abdülkadir Koçer2
1Şırnak Merkez Devlet Hastanesi
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Agrafisiz aleksi, yazma yetisinin korunmasına karşın okumanın bozulması ile karakterize nadir rastlanan bir klinik tablodur. En sık olarak posterior serebral arter tıkanıklığına bağlı gelişir. Sağ oksipital lob ile sol parietal lob arasındaki iletişimin bozulmasına yol açabilecek olan sol oksipital lob veya korpus kallozum splenium lezyonları nedeniyle gelişebilir. Kliniğimize orta şiddette baş ağrısı ve bulanık görme şikayetiyle başvuran 70 yaşındaki, sağ elini kullanan kadın hastada agrafisiz ve afazisiz aleksi tablosu (saf aleksi) saptandı. Olgumuz sağ elini kullanan hastalarda, dil fonksiyonu sol hemisfer dominansı gösterse de sağ hemisfer hasarına bağlı saf aleksi tablosunun gelişebileceğine dikkat çektiği için sunulmaya değer bulundu.

Anahtar Kelimeler: saf aleksi, kanama, sağ hemisfer

Pure alexia after right temporo-occipital hemorrhage in a right-handed female

Buse Rahime Hasırcı1, Dilek Ağırcan2, Abdülkadir Koçer2
1Şırnak Central State Hospital
2Department Of Neurology, Medeniyet University Medical Faculty, Istanbul, Turkey

Alexia without agraphia is a rare clinical disorder which is characterized by impairment of reading in spite of protection of writing ability. It usually results from infarction within the vascular territory of the posterior cerebral artery. The lesions of left occipital lobe or splenium of corpus callosum can cause alexia without agraphia by the deterioration of connection between the right occipital lobe and left parietal lobe. We describe the case of a 70-year-old right-handed woman who was presented with moderate headache and blurred vision and affected by alexia without agraphia and aphasia. Our case indicates that pure alexia may arise as a consequence of damage to the right hemisphere in right-handed patients and may lead to a severe reading disorder, as in individuals with left-hemisphere dominance for language.

Keywords: pure alexia, hemorrhage, right hemisphere

Buse Rahime Hasırcı, Dilek Ağırcan, Abdülkadir Koçer. Pure alexia after right temporo-occipital hemorrhage in a right-handed female. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(3): 116-118

Sorumlu Yazar: Buse Rahime Hasırcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w