ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 12 Issue : 3 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
DURAL SİNÜS TROMBOZA BAĞLI HEMORAJİK İNFARKT [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(3): 93-96

DURAL SİNÜS TROMBOZA BAĞLI HEMORAJİK İNFARKT

Serdar ATAİZİ1, Murat BALOĞLU1, Erdal YAYLA1, Ahmet ÇEREZCİ1, Zafer ÇANAKÇI2
1Sağlık Bakanlığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Eskişehir
2Asker Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Eskişehir

Dural sinüs trombozu (DST) nadir olarak %1 den daha az strok sebebidir. Çok çeşitli sebepler DST’ unun nedenleri arasında yer alabilir. DST genellikle olgumuzda olduğu gibi genç erişkinleri etkilemesine rağmen tüm yaş gruplarındada görülebilir.En sık görüldüğü durumlar ; gebelik, puerperium ve oral kontraseptif kullanımınıda içine alan hormonal değişikliklerin görüldüğü tablolardır. Tüm bunların yanında inflamatuar hastalıklar, kanser, bazı hiperkoagulabilite durumları ve anemide etiolojik nedenler arasında gösterilebilmektedir. Biz bu vakada dural sinüs trombozuna sekonder hemorajik infarkt gelişmiş ve buna bağlı herniye olmak üzere olan 28 yaşında bayan bir hastaya acil kraniyal dekompresyon ve duraplasti yaparak hastada mevcut kliniğin tam olarak düzeldiğini gördük. DST ‘li hastalarda cerrahi tedavinin önemini ortaya koymak amacıyla bu vakayı tartışmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, tromboz, prognoz

HEMORRHAGIC INFARCTION SECONDARY TO DURAL SINUS THROMBOSIS

Serdar ATAİZİ1, Murat BALOĞLU1, Erdal YAYLA1, Ahmet ÇEREZCİ1, Zafer ÇANAKÇI2
1
2

The percantage of DST that cause stroke is low than %1. There are lots of etiologic reasons in DST. DST generally affect the young adults as our case, but also it occurs in all age groups.The most reasons that cause DST are; puerperium, pregnancy, and oral contraseptive.In addition also inflamatuar diseases, cancer, anemi, hipercoagulability problems are the other ethiological factors. In our case 28 year old young woman had a seconder hemoragic infarct that caused by DST. After admission while she was rapidly going to brain herniation we immediately operated and made cranial decompression with duraplasty. And we saw that she had good recovery and returned her normal life. In this case our aim is indicate the value of surgery in DST.

Keywords: Surgery, thrombosis, prognosis

Serdar ATAİZİ, Murat BALOĞLU, Erdal YAYLA, Ahmet ÇEREZCİ, Zafer ÇANAKÇI. HEMORRHAGIC INFARCTION SECONDARY TO DURAL SINUS THROMBOSIS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(3): 93-96
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w