ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 21 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
HIV enfeksiyonlu hastada stroke [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(2): 138-141 | DOI: 10.5505/tbdhd.2015.96268

HIV enfeksiyonlu hastada stroke

Buse Rahime Hasırcı1, Dilek Ağırcan1, Münevver Okay1, İrem Bıçakçı2, Asuman Orhan Varoğlu1, Abdulkadir Koçer1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği

HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) tip 1 pozitif hastalarda inme sıklığı klinik serilerde % 1 ile % 5 arasındadır. HIV pozitif inmeli hastalarda altta yatan esas mekanizma vasküler patoloji ve aterogenezdir. Biz HIV ilişkili inme tanısı alan, ani başlayan sağ hemiplejisi olan 63 yaşında bir erkek olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: HIV tip 1, inme, ateroskleroz, dislipidemi, endotelyal disfonksiyon, hiperkoagülabilite

Stroke in a Patient With HIV Infection

Buse Rahime Hasırcı1, Dilek Ağırcan1, Münevver Okay1, İrem Bıçakçı2, Asuman Orhan Varoğlu1, Abdulkadir Koçer1
1Istanbul Medeniyet University Göztepe Research And Educational Hospital Neurology Department
2Istanbul Medeniyet University Göztepe Research And Educational Hospital Physical Therapy And Rehabilitation Department

Stroke which is a common complication in Human immumodeficiency virus type 1 positive patients is seen between 1% and 5% in clinical series. Vasculopathy and atherogenesis in HIV are the main pathologic mechanisms of stroke. We report a 63 year old man with sudden onset of a right hemiplegia and who was diagnosed as HIV-related stroke.

Keywords: Human immumodeficiency virus type 1 (HIV), stroke, atherosclerosis, dyslipidemia, endothelial dysfunction, hypercoagulability

Buse Rahime Hasırcı, Dilek Ağırcan, Münevver Okay, İrem Bıçakçı, Asuman Orhan Varoğlu, Abdulkadir Koçer. Stroke in a Patient With HIV Infection. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(2): 138-141

Sorumlu Yazar: Buse Rahime Hasırcı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w