ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Behçet Hastalığına Bağlı Serebral Venöz Trombüs Manyetik Rezonans Bulguları ve Suseptibilite-Ağırlıklı Görüntülemenin Önemi: Olgu Sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(3): 204-209 | DOI: 10.5505/tbdhd.2015.07830

Behçet Hastalığına Bağlı Serebral Venöz Trombüs Manyetik Rezonans Bulguları ve Suseptibilite-Ağırlıklı Görüntülemenin Önemi: Olgu Sunumu

Mehmet Deniz Bulut1, Alpaslan Yavuz1, Aysel Milanlıoğlu2, Aydın Bora1, İsmail Gülşen3
1Yüzücü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
2Yüzücü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
3Yüzücü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı

Serebral venöz tromboz (SVT) bazı vakalarda kötü prognozda seyreden ve fatal sonuçlanabilen nadir görülen bir durumdur. SVT başlıca 20 ile 35 yaş arasındaki bayan hastalarda daha sık görülmektedir. Hastalık çeşitli etyolojk faktörlere sahiptir. Bu sunuda Behçet hastalığı nedeniyle takip edildilen, hastanemize kusma ve baş ağrısı şikayetleri ile başvuran otuzdört yaşındaki erkek hasta presente edildi. Kranyal konvansiyonel manyetik rezonans görüntüleme (MRG), MR venografi görüntülemede izlenebilen majör venöz vasküler yapıların tromboze olduğu görüldü. Suseptibilite ağırlıklı (SWI) sekans görüntülerde transvers sinüs, sigmoid sinüs ve posteriyor fossadaki venöz yapılarda trombozla uyumlu belirgin hipointensiteler izlendi. Böylelikle SWI sekansının Behçet Hastalığına bağlı oluşan venöz trombozu net bir şekilde tesbit ettiği, ayrıca özelikle posteriyor fossada parankim içi venöz yapılardaki trombozu diğer sekanslara göre daha iyi gösterdiği izlendi. Sonuç olarak, SWI sekans venöz trombozu hızlı bir şekilde saptayabilir, tanıya yardımcı olur ve ek faydalı bilgiler verebilir.

Anahtar Kelimeler: NöroBehçet hastalığı, serebral venöz tromboz, manyetik rezonans görüntüleme, suseptibilite ağırlıklı görüntüleme

Magnetic Resonance Imaging Findings in Cerebral Venous Thrombosis due to Behcet's Disease and the Importance of Susceptibility-Weighted Imaging: Case Report

Mehmet Deniz Bulut1, Alpaslan Yavuz1, Aysel Milanlıoğlu2, Aydın Bora1, İsmail Gülşen3
1Yuzuncu Yil University, School Of Medical Sciences, Radiology Department
2Yuzuncu Yil University, School Of Medical Sciences, Neurology Department
3Yuzuncu Yil University, School Of Medical Sciences, Neurosurgery Department

Cerebral venous thrombosis (CVT) is an uncommon disorder that can lead to an unfavorable prognosis and even be fatal in some cases.CVT is seen mainly in females, especially those between the ages of 20 and 35 years. The disorder has many etiologic factors. This report presents the case of a 34-year-old male patient with Behçet’s disease admitted with complaints of headache and vomiting. The major venous vascular structures that were visible in cranial magnetic resonance imaging (MRI) and MR venography were found to be filled with thrombosis. The patient’s susceptibility-weighted imaging (SWI) revealed marked hypointensities consistent with thrombosis in the transverse sinus, sigmoid sinus, and in the venous vascular structures of the posterior fossa. Thus, it was found that cerebral venous thrombosis due to Behçet disease could clearly be determined by the SWI sequence; in addition, thrombosis by the venous vascularity in veins of the posterior fossa were more visible than via the other MR sequences. The conclusion was made that SWI can promptly demonstrate cerebral venous thrombosis, contribute to the diagnosis, and provide useful additional information.

Keywords: Neuro-Behçet’s disease, cerebral venous thrombosis, magnetic resonance imaging, susceptibility-weighted imaging

Mehmet Deniz Bulut, Alpaslan Yavuz, Aysel Milanlıoğlu, Aydın Bora, İsmail Gülşen. Magnetic Resonance Imaging Findings in Cerebral Venous Thrombosis due to Behcet's Disease and the Importance of Susceptibility-Weighted Imaging: Case Report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(3): 204-209

Sorumlu Yazar: Alpaslan Yavuz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w