ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Orak hücre anemili hastada kronik otitis media komplikasyonu olarak gelişen lateral sinüs trombozunda pediatrik Foley sonda ile trombektomi yaklaşımı [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(1): 38-41 | DOI: 10.5505/tbdhd.2014.08108

Orak hücre anemili hastada kronik otitis media komplikasyonu olarak gelişen lateral sinüs trombozunda pediatrik Foley sonda ile trombektomi yaklaşımı

Ercan Akbay, Cengiz Çevik, Mehmet İhsan Gülmez, Ertap Akoğlu
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Hatay

Lateral sinüs tromboflebiti (LST) kronik otitis medianın nadir gözlenen intrakraniyal bir komplikasyonudur. Geniş serilerin fazlaca bulunmadığı göz önüne alındığında yapılacak cerrahi yaklaşım konusunda yazılmış tek olgu sunumları bile yol gösterici olabilmektedir. Bu olgu sunumunda LST nedeniyle cerrahi uygulanan 46 yaşındaki orak hücre anemili erkek hastada transvers sinüs içerisindeki enfekte trombüsün foley kateter yardımıyla temizlenmesi tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kronik otitis media, orak hücre, lateral sinüs, sigmoid sinüs, tromboz, Foley sonda.

Thrombectomy approach using pediatric Foley catheter in lateral sinus thrombosis developed as a complication of chronic otitis media in a patient with sickle cell anemia

Ercan Akbay, Cengiz Çevik, Mehmet İhsan Gülmez, Ertap Akoğlu
Mustafa Kemal University Medical Faculty, Department Of Otolaryngology, Hatay

Lateral sinus thrombophlebitis (LST) is a rarely seen intracranial complication of chronic otitis media. Even single case report may guide in this entity given the lack of larger series. In the present manuscript, we will discuss removal of infected thrombus localized in transverse sinus via Foley catheter in a 46-years old man with sickle cell anemia underwent surgery due to LST.

Keywords: Chronic otitis media, sickle cell, lateral sinus, sigmoid sinus, thrombosis, Foley catheter.

Ercan Akbay, Cengiz Çevik, Mehmet İhsan Gülmez, Ertap Akoğlu. Thrombectomy approach using pediatric Foley catheter in lateral sinus thrombosis developed as a complication of chronic otitis media in a patient with sickle cell anemia. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(1): 38-41

Sorumlu Yazar: Ercan Akbay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w