ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 20 Issue : 1 Year : 2024


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 20 (1)
Cilt: 20  Sayı: 1 - Nisan 2014
DERLEME
1.
İnmede birincil ve ikincil korunma: Diabetes mellitus olgularına yaklaşım
Primary And Secondary Prevention In Stroke: Approact To Diabetes Mellitus Cases
Derya Uludüz, Taşkın Duman
doi: 10.5505/tbdhd.2014.83803  Sayfalar 1 - 6

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Seksen ve üstü yaştaki iskemik inmeli hastalarda ölümle ilişkili faktörler
Mortality-related factors in ischemic stroke patients 80 years of age and older
Yüksel Kaplan, Özden Kamışlı, Suat Kamışlı, Cemal Özcan
doi: 10.5505/tbdhd.2014.92400  Sayfalar 7 - 12

3.
İnmede dekompresif cerrahi
Decompressive surgery in stroke
Refik Kunt, Erdem Yaka, Vesile Öztürk, Ercan Özer, Kürşad Kutluk
doi: 10.5505/tbdhd.2014.03753  Sayfalar 13 - 17

4.
Ratlarda iskemi reperfüzyon sırasında eritropoietinin platelet dağılım genişliği üzerindeki etkisi
The effect of erythropoietin on platelet distribution width during ischemia reperfusion injury in rats
Constantinos Tsompos, Constantinos Panoulis, Konstantinos Toutouzas, George Zografos, Apostolos Papalois
doi: 10.5505/tbdhd.2014.55264  Sayfalar 18 - 23

OLGU BILDIRILERI
5.
Faktör XIII Eksikliğine Bağlı Tekrarlayan Spontan İntraserebral Kanama
Recurrent Spontaneous Intracerebral Haemorrhage Due To Factor XIII Deficiency
Özge Öcek, Rıfat Reha Bilgin, Oktay Bilgir, Muhteşem Gedizlioğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2014.18291  Sayfalar 24 - 27

6.
3-B BT anjiografi ile tespit edilen anterior kommunikan arter anevrizmaları ve anterior kommunikan arterin nadir görülen anatomik varyasyonları
Anterior communicating artery aneurysms and an unusual variations of anterior comminicating artery detected by 3-D CT angiography
Hasan Emre Aydın, Emre Özkara, Zühtü Özbek, Ali Arslantaş
doi: 10.5505/tbdhd.2014.70288  Sayfalar 28 - 31

7.
Anevrizmaya bağlı bilateral anterior serebral arter bölge enfarktını takiben gelişen akinetik mutizm: Olgu Sunumu
Akinetic Mutism Following Bilateral Anterior Cerebral Artery Territory Infarction Due to Aneurysm: A Case Report
Zeynep Özözen Ayas, Kıyasettin Asil, Yakup Ersel Aksoy
doi: 10.5505/tbdhd.2014.22931  Sayfalar 32 - 35

8.
Transkranial renkli Doppler ultrasonografide “polis çakar lambası (flaşör) işareti”: Beyin ölümü doğrulaması için az tanınan bir bulgu.
Beacon signal in transcranial color coded ultrasound: A sign for brain death
Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2014.91885  Sayfalar 36 - 37

9.
Orak hücre anemili hastada kronik otitis media komplikasyonu olarak gelişen lateral sinüs trombozunda pediatrik Foley sonda ile trombektomi yaklaşımı
Thrombectomy approach using pediatric Foley catheter in lateral sinus thrombosis developed as a complication of chronic otitis media in a patient with sickle cell anemia
Ercan Akbay, Cengiz Çevik, Mehmet İhsan Gülmez, Ertap Akoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2014.08108  Sayfalar 38 - 41

LookUs & Online Makale
w