ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Faktör XIII Eksikliğine Bağlı Tekrarlayan Spontan İntraserebral Kanama [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(1): 24-27 | DOI: 10.5505/tbdhd.2014.18291

Faktör XIII Eksikliğine Bağlı Tekrarlayan Spontan İntraserebral Kanama

Özge Öcek1, Rıfat Reha Bilgin1, Oktay Bilgir2, Muhteşem Gedizlioğlu1
1İzmir Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Primer intraserebral kanama (İSK)’nın en sık nedeni hipertansiyon (HT)dur(1). Bu etkenler içinde hematolojik nedenler oldukça azdır. Hematolojik nedenler içinde de nadir görülen Faktör XIII eksikliğine bağlı İSK geçiren bir olguyu sunmaya değer bulduk. 36 yaşında kadın hasta hastanemize ani gelişen bulantı, kusma, bilinç bozukluğu, sağ hemipleji nedeni ile yatırıldı. Beyin bilgisayarlı tomografisi(BBT)de sol frontoparietal bölgede hematom izlendi. BT-anjio normaldi. Diğer laboratuvar testleri normal iken FXIII erime testi pozitifti. Antiödem ve taze donmuş plazma (TDP) tedavisi uygulandı. Motor afazi ve hafif sağ hemiparezi ile taburcu edildi. Hastanın bir ay sonraki nörolojik muayenesi olağandı. 3 ay sonra şiddetli baş ağrısı nedeniyle yapılan BBTde sol parietal bölgede yeni bir hematom izlendi. Tekrar TDP verildi. Bu kez nominal afaziyle taburcu edildi. Spontan ve tekrarlayan ISK olgularında hematolojik nedenler mutlaka akla getirilmelidir. Hematolojik nedenlerden koagülasyon bozukluklarına bağlı İSKların tedavisi mümkün ve hayat kurtarıcıdır.

Anahtar Kelimeler: İntraserebral kanama, koagülasyon bozuklukları, Faktör XIII eksikliği, taze donmuş plazma

Recurrent Spontaneous Intracerebral Haemorrhage Due To Factor XIII Deficiency

Özge Öcek1, Rıfat Reha Bilgin1, Oktay Bilgir2, Muhteşem Gedizlioğlu1
1Clinic Of Neurology, Izmir Training And Research Hospital, Izmir, Turkey
2Clinic Of Hematology, Izmir Training And Research Hospital, Izmir, Turkey

While hypertension is the most common cause of primer ıntracerebral hemorrhage, various rare causes can be cited including hematologic diseases. In this report, a case with recurrent intracerebral hemorrhage due to a rare coagulation defect, factor XIII deficiency is presented. Thirty six year old female patient was admitted to the neurology clinic with sudden onset nausea, vomiting, unconsciousness and right hemiplegia. A large hematoma was seen at the left frontoparietal region on computed brain tomography (CT). CT angiography was normal. All the laboratory tests were normal, except factor XIII clot solubility test being positive. Antiedema and fresh frozen plasma therapy (FFP) were given for several days. After stabilization of the clinical picture, the patient was discharged with motor aphasia and slight right hemiparesis. One month later the patient was seen with normal neurological examination. However, three months later she was admitted to the hospital again with severe headache. CT was repeated and in the parietal lobe, a new hematoma was seen. She was treated with FFP in the same way and discharged 2 weeks later with nominal aphasia. In spontaneous and recurrent ICH cases, hematologic causes must be kept in mind albeit very rare, especially in the young. İt is important to identify coagulation disorders among hematologic causes as their therapy is possible and life saving.

Keywords: Intracerebral hemorrhage, coagulation defect, factor XIII deficiency, fresh frozen plasma

Özge Öcek, Rıfat Reha Bilgin, Oktay Bilgir, Muhteşem Gedizlioğlu. Recurrent Spontaneous Intracerebral Haemorrhage Due To Factor XIII Deficiency. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(1): 24-27

Sorumlu Yazar: Özge Öcek, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w