ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Geçici splenial lezyon ile prezente postpartum reversibl serebral vazokonstriksiyon sendromu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(3): 189-194 | DOI: 10.5505/tbdhd.2022.49002

Geçici splenial lezyon ile prezente postpartum reversibl serebral vazokonstriksiyon sendromu

Doğan Dinç Öge1, Ece Gök Dursun1, Ethem Murat Arsava1, Rahsan Gocmen2, İbrahim Esinler3, Onur Can Zaim3, Mehmet Akif Topçuoğlu1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara

Postpartum reversibl serebral vazoskonstriksiyon sendromu (RSVS) ile geçici splenial lezyon birlikteliği oldukça nadir bir durum olup, bu iki nadir hastalığın altında yatan mekanizmaların anlaşılabilmesi için bir fırsat doğurmaktadır. Bu çalışmada, 28 yaşında RSVS ve geçici splenial lezyon birlikteliği ile ilişkili bir postpartum psikoz olgusu tartışılmıştır. Hastnın antipsikotikler ile kötüleşmiş olması ve oral nimodipin’e dramatik yanıt vermis olması tanı için ipucu teşkil etmiştir. Geçici splenial lezyon ile RSVS’nin ortak patofizyolojik özellikleri olduğu düşünülebilir. Geçici splenial lezyonun RSVS sebebiyle gelişen serebral ödem tiplerinden birisi olması mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Reversibl serebral vazokonstriksiyon sendromu, geçici splenial lezyon, postpartum psikoz.

Postpartum reversible cerebral vasoconstriction syndrome presenting with reversible splenial lesion

Doğan Dinç Öge1, Ece Gök Dursun1, Ethem Murat Arsava1, Rahsan Gocmen2, İbrahim Esinler3, Onur Can Zaim3, Mehmet Akif Topçuoğlu1
1Department of Neurology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara
2Department of Radiology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara
3Department of Obstetrics and Gynecology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara

Co-occurrence of postpartum reversible cerebral vasoconstriction syndrome (RCVS) and reversible splenial lesion syndrome (RESLES) is highly rare, and may provide an opportunity in understanding the mechanism of these two rare entities. A 28-year-old female with postpartum psychosis in association with both RCVS and RESLES was reported. The worsening with antipsychotics and the dramatic response to oral nimodipine served as a clue to the diagnosis. RESLES and RCVS may have overlapping pathophysiology. It is possible that RESLES is one of the forms of cerebral edema resulting from RCVS.

Keywords: Reversible cerebral vasoconstriction syndrome, reversible splenial lesion, postpartum psychosis.

Doğan Dinç Öge, Ece Gök Dursun, Ethem Murat Arsava, Rahsan Gocmen, İbrahim Esinler, Onur Can Zaim, Mehmet Akif Topçuoğlu. Postpartum reversible cerebral vasoconstriction syndrome presenting with reversible splenial lesion. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(3): 189-194

Sorumlu Yazar: Doğan Dinç Öge, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w