ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Ratlarda iskemi reperfüzyon sırasında eritropoietinin platelet dağılım genişliği üzerindeki etkisi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(1): 18-23 | DOI: 10.5505/tbdhd.2014.55264

Ratlarda iskemi reperfüzyon sırasında eritropoietinin platelet dağılım genişliği üzerindeki etkisi

Constantinos Tsompos1, Constantinos Panoulis2, Konstantinos Toutouzas3, George Zografos3, Apostolos Papalois4
1Mesoloji Ülke Hastanesi Kadın Doğum Kliniği
2Aretaieio Hastanesi Kadın Doğum Kliniği
3Ippokrateio Hastanesi Cerrahi Kliniği
4Elpen Tıbbi Ütinleri Ltd. Şti.

AMAÇ: Bu deneysel çalışmanın amacı rat modelinde, özellikle de iskemi reperfüzyon protokolünde, eritropoietini (Epo) test etmekti. Ayrıca molekülün platelet dağılım genişiği (PDW) üzerindeki faydası veya etkisi araştırıldı.
YÖNTEMLER: Ortalama 247,7 gram ağırlığında 40 rat kullanıldı. PDW reperfüzyon sonrası 60. Dakikada (grup A ve C) ve 120. Dakikada (grup B ve D) ölçüldü, A ve B gruplarına değil, C ve D gruplarına Epo uygulandı.
BULGULAR: Epo uygulaması eşleştirilmiş t-testi ile uyumlu olarak (P=0.0196), 2), PDW düzeylerini %0.22 oranında anlamlı şekilde arttırdı [0.034374 % - 0.4056259 %] (P= 0.0214), eşleştirilmiş t-testi ile uyumlu olarak (P=0.0012), 3), reperfüzyon süresi PDW düzeylerini anlamlı şekilde %0.27 oranında azalttı, Epo uygulaması ve reperfüzyon süresi arasındaki etkileşim PDW düzeylerini % 0.06 oranında arttırdı (anlamlı değil) [-0.054648 % - 0.1819207 %] (P= 0.0615).
SONUÇ: Epo uygulaması PDW düzeylerinin kısa süreli etkilerinde anlamlı bir artışa neden olur. Ancak, reperfüzyon süresi bu etkiyi anlamlı derecede zayıflatır. Bunların etkileşimi Epo uygulamasının etkisine benzemektedir. PDW düzeylerindeki değişiklikler hastalık sürecinin değişmesinin bir nedeni midir veya sonucu mudur sorusuna yanıt aranmalıdır.

Anahtar Kelimeler: eritropoietin, platelet dağılım genişliği, reperfüzyon.

The effect of erythropoietin on platelet distribution width during ischemia reperfusion injury in rats

Constantinos Tsompos1, Constantinos Panoulis2, Konstantinos Toutouzas3, George Zografos3, Apostolos Papalois4
1Department Of Obstetrics & Gynecology, Mesologi County Hospital
2Department Of Obstetrics & Gynecology, Aretaieio Hospital
3Department Of Surgery, Ippokrateio Hospital
4Elpen Pharmaceuticals S.a., Co., Inc.

OBJECTIVE: Aim of this experiment study was the erythropoietin (Epo) testing, on rat model and particularly on ischemia reperfusion protocol. The benefit or the non effect of that molecule was studied hematologically on platelet distribution width (PDW).
METHODS: 40 rats were used of mean weight 247,7 gr. PDW was measured on these time points: on 60 min after reperfusion (groups A and C), and on 120 min after reperfusion (groups B and D), A and B without but C and D with Epo administration.
RESULTS: Epo administration increased significantly the PDW levels by 0.22 % [0.034374 % - 0.4056259 %] (P= 0.0214), in accordance also with paired t-test (P= 0.0196), 2) reperfusion time decreased significantly the PDW levels by 0.27 % [-0.4483669 % - 0.0916332 %] (P= 0.0040), in accordance also with paired t-test (P= 0.0012), and 3) interaction of Epo administration and reperfusion time increased non significantly the PDW levels by 0.06 % [-0.054648 % - 0.1819207 %] (P= 0.0615).
CONCLUSION: Epo administration has significant increasing short-term effects on PDW levels. However, reperfusion time attenuates significantly this effect. Their interaction seems to resemble the action of Epo administration. The following question is whether these PDW levels alterations are the cause or the result of diseases process modification.

Keywords: erythropoietin, platelet distribution width, reperfusion

Constantinos Tsompos, Constantinos Panoulis, Konstantinos Toutouzas, George Zografos, Apostolos Papalois. The effect of erythropoietin on platelet distribution width during ischemia reperfusion injury in rats. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(1): 18-23

Sorumlu Yazar: Constantinos Tsompos, Greece
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w