ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Radyolojik belirteçlerin geç dönemde ortaya çıktığı warfarine bağlı intraserebral hemoraji olgusu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(3): 107-110 | DOI: 10.5505/tbdhd.2011.57966

Radyolojik belirteçlerin geç dönemde ortaya çıktığı warfarine bağlı intraserebral hemoraji olgusu

Arzu Aldemir, Fatma Avşar, Selçuk Çomoğlu
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği, Ankara

İntraserebral kanama, antikoagulan tedavisinin en ciddi komplikasyonudur. Hastaların %50’sinde, kanama 12 ila 24 saat boyunca genişler ve antikoagulan etkinin en kısa zamanda geri çevrilmesi gerekir. Bu yazıda, mitral kapak replasmanı ve atrial fibrilasyon nedeniyle antikoagulan tedavi alırken inme geçiren, başlangıç radyolojik görüntülemesi normal olan, hastalık kliniğini açıklayabilecek radyolojik verilerin geç dönemde kontrol görüntülemede saptandığı, intraserebral hemoraji olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: İntraserebral kanama, varfarin, bilgisayarlı tomografi, nöroradyolojik bulgular

A case of warfarin associated intracerebral hemorrhage with delayed presentation of radiological findings

Arzu Aldemir, Fatma Avşar, Selçuk Çomoğlu
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education And Investigation Hospital 2nd Neurology Clinic, Ankara

Intracerebral hemorrhage (ICH) is the most serious complication of oral anticoagulant therapy (OAT). In approximately half of anticoagulated patients with intracerebral hematoma, the bleeding evolves slowly over 12 to 24 hours, and emergency reversal of anticoagulation is necessary. In this article we represent a case of intracerebral hemorrhage while having anticoagulant medication as a treatment of mitral valve replacement and atrial fibrillation whose explationary radiological findings exploited in latter controls despite having initially normal radiological screens.

Keywords: Intracerebral hemorrhage, warfarin, computerized tomography, neuroradiological findings

Arzu Aldemir, Fatma Avşar, Selçuk Çomoğlu. A case of warfarin associated intracerebral hemorrhage with delayed presentation of radiological findings. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(3): 107-110

Sorumlu Yazar: Arzu Aldemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w