ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 17 Issue : 3 Year : 2024


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 17 (3)
Cilt: 17  Sayı: 3 - Aralık 2011
DERLEME
1.
Kafa içi basınç artışı nörosonolojisi
Neurosonology of intracranial pressure increase
Mehmet Akif Toğçuoğlu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2011.87597  Sayfalar 77 - 87

2.
İnme sonrası afazi ve yaşam kalitesi
Post stroke aphasia and quality of life
Onur Armağan
doi: 10.5505/tbdhd.2011.69775  Sayfalar 89 - 94

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
2006-2010 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde moyamoya hastalığı tanısı almış olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi
The retrospective evaluation of the patients diagnosed moyamoya disease at Uludağ University Hospital between 2006-2010
Elif Tolgay, Vecdi Cantürk, Mustafa Bakar, Özlem Taşkapılıoğlu, Sevda Erer Özbek, İbrahim Bora, Ömer Faruk Turan, Necdet Karlı, Mehmet Zarifoğlu, Meltem Uzun, Bahattin Hakyemez
doi: 10.5505/tbdhd.2011.29491  Sayfalar 95 - 100

4.
Antikoagülan kullanımına bağlı gelişen intraserebral hemorajilerde prognoz
Prognosis in anticoagulan therapy related intracerebral hemorrhage
Esra Eruyar, Figen Güney
doi: 10.5505/tbdhd.2011.14633  Sayfalar 101 - 104

OLGU BILDIRILERI
5.
Sol hemiparezi ile başvuran dev meningiom olgusu
Giant meningioma case presented with left hemiparesis
Uygar Utku
doi: 10.5505/tbdhd.2011.54264  Sayfalar 105 - 106

6.
Radyolojik belirteçlerin geç dönemde ortaya çıktığı warfarine bağlı intraserebral hemoraji olgusu
A case of warfarin associated intracerebral hemorrhage with delayed presentation of radiological findings
Arzu Aldemir, Fatma Avşar, Selçuk Çomoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2011.57966  Sayfalar 107 - 110

LookUs & Online Makale
w