ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İnme Sonrası: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015 [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(3): 169-179 | DOI: 10.5505/tbdhd.2015.65487

İnme Sonrası: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015

Mustafa Bakar1, Mehmet Fatih Özdağ2, İsmet Melek3, Derya Uludüz4, Gülnur Tekgöl Uzuner5, Onur Armağan6, Merih Özgen6, Nilda Turgut7, Baki Göksan4, Kürşad Kutluk8, Nevzat Uzuner5
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa
2Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Hatay
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
5Eskişehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir
6Eskişehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Eskişehir
7Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Tekirdağ
8Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

Bu bölümde, sensorimotor işlev bozulması, düşmeler, epilepsi, depresyon ve demans gibi inme sonrası komplikasyonlar ve bunlara yönelik güncel tedavi yaklaşım önerilerinden bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: İnme, sensorimotor işlev bozulması, düşme, epilepsi, depresyon, demans.

After Stroke: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015

Mustafa Bakar1, Mehmet Fatih Özdağ2, İsmet Melek3, Derya Uludüz4, Gülnur Tekgöl Uzuner5, Onur Armağan6, Merih Özgen6, Nilda Turgut7, Baki Göksan4, Kürşad Kutluk8, Nevzat Uzuner5
1Uludağ University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Bursa
2Gata Haydarpaşa Traning And Research Hospital, Neurology Clinic, İstanbul
3Mustafa Kemal University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Hatay
4İstanbul University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İstanbul
5Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Eskişehir
6Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Eskişehir
7Namık Kemal University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Tekirdağ
8Dokuz Eylül University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İzmir

In this section, recommendation of recent management approaches about post-stroke complications such as sensorymotor function impairment, drops, epilepsy, depression and dementia will be offered.

Keywords: Stroke, sensorymotor function impairment, drops, epilepsy, depression, dementia.

Mustafa Bakar, Mehmet Fatih Özdağ, İsmet Melek, Derya Uludüz, Gülnur Tekgöl Uzuner, Onur Armağan, Merih Özgen, Nilda Turgut, Baki Göksan, Kürşad Kutluk, Nevzat Uzuner. After Stroke: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(3): 169-179

Sorumlu Yazar: Nevzat Uzuner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w