ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
TEK VERTEBRAL ARTER TÜM SEREBRAL DOLAŞIMI BESLEMEK İÇİN YETERLİ OLABİLİR Mİ? [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(2): 65-67

TEK VERTEBRAL ARTER TÜM SEREBRAL DOLAŞIMI BESLEMEK İÇİN YETERLİ OLABİLİR Mİ?

Nilgün ÇINAR1, Emine ÇELİKKAŞ1, Nevzat UZUNER1, Demet ÖZBABALIK1, Gazi ÖZDEMİR1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

İki taraflı karotid arter tıkanıklıkları seyrek olarak görülmektedir ve tanıda dijital substraksiyon anjiografi (DSA) altın standarttır. Etiyopatogenezde kardiyovasküler risk faktörleri önem kazanmaktadır. Ekstrakranyal damarlarda, sağ ana karotid arter, sol internal karotid arter ve sol vertebral arteri içeren çoklu oklüzyonu olan ve sadece sağ vertebral arter ile serebral dolaşımın sağlanamadığı semptomatik bir hastayı bildirdik.

Anahtar Kelimeler: Karotid arter, vertebral arter, anjiyografi, strok.

IS THE ONLY ONE VERTEBRAL ARTERY ENOUGH TO SUPPLY ALL CEREBRAL CIRCULATION?

Nilgün ÇINAR1, Emine ÇELİKKAŞ1, Nevzat UZUNER1, Demet ÖZBABALIK1, Gazi ÖZDEMİR1

Bilateral carotid arterial occlusions are seldom encountered, and digital substraction angiography (DSA) is the gold standard for diagnosis. Cardiovascular risk factors are prominent in etiology. We present a symptomatic patient that has multiple occlusions at extracranial vessels including right common carotid artery, left internal carotid artery and left vertebral artery, and right vertebral artery was not enough for all cerebral circulation alone.

Keywords: Carotid artery, vertebral artery, angiography, stroke.

Nilgün ÇINAR, Emine ÇELİKKAŞ, Nevzat UZUNER, Demet ÖZBABALIK, Gazi ÖZDEMİR. IS THE ONLY ONE VERTEBRAL ARTERY ENOUGH TO SUPPLY ALL CEREBRAL CIRCULATION?. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(2): 65-67
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w