ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Emboli saptama ve monitorizasyonunun nörosonolojisi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(3): 59-71 | DOI: 10.5505/tbdhd.2012.80775

Emboli saptama ve monitorizasyonunun nörosonolojisi

Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Nörosonoloji Laboratuarı, Ankara

Serebral embolizm iskemik inmenin en sık nedenidir. Dolaşımda mikroembolik sinyal (MES) saptanması transkranial Doppler (TCD) dışında hiçbir mevcut teknik ile ulaşılamayan ve gelecek inme riskini ortaya koymada kritik önemi olduğu hemen her çalışmada saptanmış olan bir yöntemdir. Gerçek zamanlı MES varlığı semptom durumuna bakılmaksızın yüksek risk statusunu işaret eder. MES bulunuşuna göre tedavi adaptasyonunun hasta özelinde yararlı olduğu konusu henüz karara bağlanmamış olmakla birlikte potansiyelin yüksek olduğu genellikle düşünülmektedir. Bu derlemede nörosonolojik emboli belirleme ve sayımının teorisi, tekniği ve klinik potansiyeli detaylı olarak ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: transkranial Doppler, mikroembolik sinyal, patent foramen ovale, M-mod, multi-gate, robotik ambulatuar monitorizasyon

Neurosonology of emboli detection and monitoring

Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
Hacettepe University, Medical Faculty, Neurology Department, Neurosonology Laboratory, Ankara

Cerebral embolism is the leading cause of ischemic stroke. Detection of microembolic signals [MES] in cerebral circulation is uniquely attained by several transcranial Doppler techniques, and can not be obtained with any other available imaging modality. Albeit no uniform picture has emerged from the studies, presence and amount of MES can identify a high-risk status in the setting of potential arterial or cardiac sources of cerebral embolism. Real-time MES monitoring during vascular procedures with high cerebral embolism risk seems also promising. The potential of MES detection in improvement of patient care is usually acknowledged, even though several aspects remain yet to be scientifically established. We herein review theory, technique and clinical potential of the neurosonological emboli detection, and try to add to understanding of the journal readership about the recent development on this subject.

Keywords: transcranial Doppler, microembolic signal, patent foramen ovale, M-mode, multi-gate, robotic ambulatory monitoring

Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava. Neurosonology of emboli detection and monitoring. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(3): 59-71

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Topçuoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w