https://jag.journalagent.com/images/submit_tur.png
 
 
Cinsel Aktivite Başağrısı: Olgular Eşliğinde Güncel Bir Bakış [Turk J Cereb Vasc Dis]
Turk J Cereb Vasc Dis. 2017; 23(2): 62-67 | DOI: 10.5505/tbdhd.2017.92063  

Cinsel Aktivite Başağrısı: Olgular Eşliğinde Güncel Bir Bakış

Ali Akyol1, Saliha Yeter Amasyali2, Ahmet Şair1, Ayça Özkul1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, Aydın

Uluslararası baş ağrısı cemiyetinin (IHS) son sınıflamasına göre primer cinsel aktivite baş ağrısı (CAB) tanımı ile, kafa içi bozukluk olmaksızın cinsel uyarılma ile ortaya çıkan, künt iki yanlı olarak başlayan ve orgazm ile aniden yoğunlaşan baş ağrıları ifade edilir. Bu baş ağrılarının sekonder nedeni olarak ayırıcı tanıya RSVS (reversibl serebral vazokonstriksiyon sendromu), arteryel diseksiyon, glokom, anevrizma rüptürüne bağlı subaraknoidal kanama, feokromositoma gibi patolojiler girmektedir. Baş Ağrısı Bozukluklarının Uluslarası Sınıflaması üçüncü son sınıflamasında CAB preorgazmik ve orgazmik olarak ayrılmayıp, değişken prezentasyona sahip tek bir antite olarak kabul edilmiştir. Tipik klinik prezentasyona sahip olgularda bile (orta yaş, erkek, normal nörolojik muayene) olası sekonder patolojiyi dışlamak zorunludur. Klinisyenlerin sekonder patolojiler açısından farkındalıklarını arttırmak üzere üç olgumuzu literatür bulguları ile karşılaştırarak sunmak istedik. Olgularımızın kan basıncı, rutin biyokimyasal tetkikleri ve nörolojik muayeneleri normaldi. Her 2 erkek olgunun kranyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve manyetik rezonans anjiografi (MR-A) tetkiklerinde özellik saptanmazken kadın hastada internal karotis arterde anevrizma saptandı. Bu olguda kanama bulgusu yoktu. Önleyici tedavi olarak cinsel aktiviteden 30-60 dakika öncesinde indometazin (50 mg) önerdiğimiz her üç hastanın takibinde de ataklar devam etmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel aktivite baş ağrısı, anevrizma, subakranoidal kanama.


Headache Associated With Sexual Activity: A Current Overview Accompanied By Cases

Ali Akyol1, Saliha Yeter Amasyali2, Ahmet Şair1, Ayça Özkul1
1Department of Neurology,Division of Algology, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Division of Algology, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey

According to the last classification of the International Headache Society (IHS), primary headache associated with sexual activity (PHASA) begins as dull bilateral pain with sexual stimulation and suddenly condenses with orgasm in the absence of any intracranial disorder. The differential diagnosis includes various pathologies such as reversible cerebral vasoconstriction syndrome, arterial dissection, glaucoma, subarachnoid hemorrhage due to aneurysmal rupture, and pheochromocytoma. PHASA is not subdivided into preorgasmic or orgasmic subforms, but it was accepted as a single entity with variable presentation in this last classification [International Classification of Headache Disorders, 3rd edition, beta version (ICHD-III) ]. It is mandatory to exclude possible secondary pathology, even in cases with typical clinical presentation (middle age, male, normal neurological examination). We found an underlying secondary pathology in only one of the three cases (internal carotid artery aneurysm). We considered it appropriate to present three cases to increase the awareness of clinicians in terms of secondary pathology. All three patients received indomethacin for preemptive therapy (50mg, intake 30-60 minute prior to sexual activity) with good results.

Keywords: Primary headache associated with sexual activity, aneurysm, subarachnoid hemorrhage.


Ali Akyol, Saliha Yeter Amasyali, Ahmet Şair, Ayça Özkul. Headache Associated With Sexual Activity: A Current Overview Accompanied By Cases. Turk J Cereb Vasc Dis. 2017; 23(2): 62-67

Sorumlu Yazar: Ali Akyol, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2021 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale