ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Kortikal enfarkta bağlı izole distal bacak kuvvetsizliği: bir olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(3): 91-93

Kortikal enfarkta bağlı izole distal bacak kuvvetsizliği: bir olgu sunumu

Turan Doğan1, Mehmet Güney Şenol1, Murat Velioğlu2, Fatih Özdağ1, Mehmet Saraçoğlu1
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nöroloji Servisi, İstanbul
2Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Radyoloji Servisi, İstanbul

Eşlik eden başka bir nörolojik defisit olmaksızın kortikal enfarkta bağlı izole monoparezi hakkında pek bilgi bulunmayan ve seyrek karşılaşılan ve kolaylıkla gözden kaçırılabilecek ya da piramidal bulguların azlığı nedeni ile periferik patolojilerle karıştırılabilecek bir durumdur.

Anahtar Kelimeler: Saf motor monoparezi, serebral kortikal enfarkt, difüzyon MR.

Isolated monoparesis due to cortical infarction: a case report

Turan Doğan1, Mehmet Güney Şenol1, Murat Velioğlu2, Fatih Özdağ1, Mehmet Saraçoğlu1
1Gata Haydarpaşa Training Hospital Neurology Clinic, İstanbul
2Gata Haydarpaşa Training Hospital Radiology Clinic, İstanbul

Isolated monoparesis due to cortical infarction without any accompanying neurological deficit with inadequate information about is a rarely encountered condition and can be ignored easily or can be confused with peripheral pathology because of lack of pyramidal signs.

Keywords: Pure motor monoparesis, cerebellar cortical infarction, diffusion MR.

Turan Doğan, Mehmet Güney Şenol, Murat Velioğlu, Fatih Özdağ, Mehmet Saraçoğlu. Isolated monoparesis due to cortical infarction: a case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(3): 91-93

Sorumlu Yazar: Mehmet Güney Şenol, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w