ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Obstrüktif uyku apne sendromu ve iskemik inme [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(3): 76-83 | DOI: 10.5505/tbdhd.2013.93924

Obstrüktif uyku apne sendromu ve iskemik inme

Gülnur Tekgöl Uzuner, Nevzat Uzuner
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Obstrüktif uyku apnesi, uyku ile ilişkili bir solunum bozukluğudur ve nefes için çaba harcanmasına rağmen hava akımının azalması veya durması ile karakterizedir. Serebrovasküler hastalık geçiren hastaların %50’sinden fazlasında uykuda solunum bozukluğu görülür. Bu derlemenin amacı obstrüktif uyku apnesi ve iskemik inme arasındaki ilişkiyi, uyku apnesinde inme gelişimine yol açan mekanizmaları, uyku apnesinin hemodinamik sonuçları ve otonomik disfonksiyon üzerindeki etkisini ve uyku apnesi ve iskemik inme risk faktörleri arasındaki ilişkiyi gözden geçirmektir.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apnesi, inme, risk faktörleri.

Obstructive sleep apnea syndrome and ischemic stroke

Gülnur Tekgöl Uzuner, Nevzat Uzuner
Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, Eskişehir

Obstructive sleep apnea is a sleep-related disorder and it is characterised by decreased or suspended airflow although effort to breath. Sleep-disordered breathing is seen in more than 50% of patients with cerebrovascular diseases. In this review, we aimed to overview the relationship of obstructive sleep apnea and ischemic stroke, the mechanisms which caused stroke in sleep apnea, the hemodynamic results of sleep apnea and its effect on autonomic dysfunction and, the relationship between sleep apnea and risk factors of ischemic stroke.

Keywords: Obstructive sleep apnea, stroke, risk factors.

Gülnur Tekgöl Uzuner, Nevzat Uzuner. Obstructive sleep apnea syndrome and ischemic stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(3): 76-83

Sorumlu Yazar: Nevzat Uzuner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w