ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 25 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Sepsis ile ilişkili geri dönüşümlü posterior lökoensefalopati sendromunda yaygın serebral mikrokanama: olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(3): 176-180 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.06978

Sepsis ile ilişkili geri dönüşümlü posterior lökoensefalopati sendromunda yaygın serebral mikrokanama: olgu sunumu

Lale Mehdikhanova1, Ethem Murat Arsava1, Rahşan Göçmen2, Kader Oğuz2, Mehmet Akif Topçuoğlu1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Anabiim Dalı, Nöroyoğun Bakım Ünitesi, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültei Hastanesi, Radyoloji Anabiim Dalı, Nöroradyoloji Ünitesi, Ankara

Süreç boyunca hipertansif seyreden bir sepsis olgusu geri dönüşümlü posterior lökoensefalopati sendromu (İngilizce akronimi “PRES”) ve yaygın/sayısız serebral mikrokanama (SMK) ile komplike olmuştur. Eğer yeterince şiddetli ise hem sepsis hem de kontrolsüz hipertansiyon endotel disfonksiyonu, vazokontrüksiyon ve/veya infeksiyöz koagülopati mekanizmaları üzerinden PRES ve yaygın SMK gelişimine yol açabilir. Burada sunulan vaka iki antitenin birlikte bulunması halinde aditif etki yaparak, daha az hastalık şiddeti olan olgularda da gelişebileceğini işaret eder.

Anahtar Kelimeler: Posterior reversible lökoensefalopati sendromu, PRES, serebral mikrohemoraji, serebral mikrokanama, sepsis, SIRS.

Disseminated cerebral microbleeds in sepsis associated reversible posterior leukoencephalopathy syndrome

Lale Mehdikhanova1, Ethem Murat Arsava1, Rahşan Göçmen2, Kader Oğuz2, Mehmet Akif Topçuoğlu1
1Hacettepe University Hospitals, Department of Neurology, Neurological Intensive Care Unit, Ankara, Turkey
2Hacettepe University Hospitals, Department of Radiology, Neuroradiology Section, Ankara, Turkey.

The report illustrates a case with innumerable disseminated cerebral microbleeds (CMBs) and posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) in a patient with hypertension and sepsis. Both sepsis and uncontrolled hypertension, if severe enough, might lead to PRES and CMBs via multiple mechanisms including endothelial dysfunction, vasoconstriction and coagulopathy. This case highlights their effect might be additive in milder cases.

Keywords: Posterior reversible leukoencephalopathy syndrome, cerebral microhemorrhage, cerebral microbleed, sepsis, SIRS.

Lale Mehdikhanova, Ethem Murat Arsava, Rahşan Göçmen, Kader Oğuz, Mehmet Akif Topçuoğlu. Disseminated cerebral microbleeds in sepsis associated reversible posterior leukoencephalopathy syndrome. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(3): 176-180

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Topçuoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w