ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 9 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Nöroşirürji’de lazer Doppler flowmetrenin kullanımı [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(3): 107-110

Nöroşirürji’de lazer Doppler flowmetrenin kullanımı

Mustafa Gürelik, Ünal Özüm, Özen Karadağ, Bilge Gürelik
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji ve Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Sivas

Lazer Doppler flowmetre, doku kan akımı hakkında devamlı ve gerçek zamanlı olarak bilgi veren bir ölçüm yöntemidir. Hem deneysel hem de klinik Nöroşirurji uygulamalarında da beyin ve omurilik kan akımı ölçümünde kullanılmaktadır. “Doppler prensibi” temeline dayanan bu teknikte, ölçüm yapılacak dokuya gönderilen lazer ışığının bir bölümü kapiller damarlar içerisindeki başlıca eritrositler olmak üzere hareketli yapılardan frekansı değişerek geri yansımakta ve detektör tarafından alınan ışık analiz edilerek kan akımı ölçülmektedir. Bu yazıda, lazer Doppler flowmetrenin fizik prensipleri ve Nöroşirurjideki uygulamaları gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beyin, kan akımı, Lazer Doppler flowmetre, omurilik.

The usage of the laser Doppler flowmetry in neurosurgery

Mustafa Gürelik, Ünal Özüm, Özen Karadağ, Bilge Gürelik
Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery and Anesthesia and Reanimation, Sivas, Turkey

The laser Doppler flowmetry is a method measuring continuously and real time blood flow in tissue. Laser Doppler flowmetry is used to measure the blood flow in both clinic and experimental applications in neurosurgery. In this technique is based on “Doppler principle”, a part of the laser light delivered to tissue back reflects from the dynamic structures, mainly red blood cells and this back reflected light, frequency of which shifted is received by detector and analyzed. In this article, the physical principles of the laser Doppler flowmetry and its applications in neurosurgery are reviewed.

Keywords: Blood flow, cerebrum, laser Doppler flowmetry, spinal cord.

Mustafa Gürelik, Ünal Özüm, Özen Karadağ, Bilge Gürelik. The usage of the laser Doppler flowmetry in neurosurgery. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(3): 107-110

Sorumlu Yazar: Mustafa Gürelik
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w