ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 9 Issue : 3 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 9 (3)
Cilt: 9  Sayı: 3 - Aralık 2003
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Servikal spondiloza bağlı vertebrobazilar yetmezlik sendromunda fizik tedavi etkinliği
The effect of physical therapy on vertebrobasilar insufficiency syndrome secondary to cervical spondylosis
Funda Taşçıoğlu, Demet Özbabalık, Cengiz Öner, Nevzat Uzuner, Pınar Uluşan, Gazi Özdemir
Sayfalar 81 - 85

2.
Klamidia ve serebrovasküler hastalıklar arasındaki ilişki
Association of prior infection with chlamydia and cerebrovascular disease
Hızır Ulvi, Süleyman Önal, Tahir Yoldaş, Remzi Yiğiter, Nilgün Polat, Bülent Müngen
Sayfalar 87 - 91

OLGU BILDIRILERI
3.
Anterior koroidal arter anevrizması ile persistent primitif trigeminal arter birlikteliği: Vaka sunumu
Persistent primitive trigeminal artery associated with anterior choroidal artery aneurysm: A case illustration
Özerk Okutan, Kağan Tun, İhsan Solaroğlu, Etem Beşkonaklı
Sayfalar 93 - 95

4.
Esansiyel trombositozis ve geçici iskemik atak; 2 olgu sunumu
Essential thrombocytemia and transient ischemic attack: case report
Nefati Kıylıoğlu, Ali Akyol, Gürkan Kadıköylü, Zahit Bolaman
Sayfalar 103 - 105

5.
Reversible posterior lökoensefalopati sendromu bir olgu ve literatürün gözden geçirilmesi
Reversible posterior leukoencephalopathy syndrome a case and review of literature
Nalan Soyder Kuş, Oğuz Karagüzel, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu
Sayfalar 103 - 105

DERLEME
6.
Nöroşirürji’de lazer Doppler flowmetrenin kullanımı
The usage of the laser Doppler flowmetry in neurosurgery
Mustafa Gürelik, Ünal Özüm, Özen Karadağ, Bilge Gürelik
Sayfalar 107 - 110

7.
Vasküler parkinsonizm
Vascular parkinsonism
Serhat Özkan, Demet Özbabalık, Gazi Özdemir
Sayfalar 111 - 114

LookUs & Online Makale
w